Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2008 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   : 03.11.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Maliye Vadesi 1 Eylül 2008 Öncesi Olan Alacaklarını Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Vadelendiriyor Özel borç ve alacakların tahsil ve takip usullerini düzenleyen İcra İflas Kanununun kamudaki izdüşümü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil [...]

Yayımlanma Tarihi  : 20.10.2008   Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 1 Ekim’de Yürürlüğe Giren Yeni Sosyal Güvenlik Yasasına Göre İşverenin Yükümlülükleri ve Bazı Hatırlatmalar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve ardından 5510 Sayılı [...]

Yayımlanma Tarihi  :   06.10.2008 Elçin KILIÇ  Bağımsız Denetçi Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. TMS/UMS 12 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Giriş Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) IAS/IFRS�leri (Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar -UFRS) esas alarak, Seri XI No 25 Tebliğ  [...]

Yayımlanma Tarihi   : 22.09.2008   Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 01.07.2008 ile 30.06.2009 Tarihleri Arasında İstihdam Edilecek 18-29 Yaş Arasındaki Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Personel İçin Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviği 26.05.2008 tarih ve 26887 Sayılı Resmi Gazete�de yayınlanan 5763 Sayılı [...]

Yayımlanma Tarihi :  15.09.2008   Akın Gencer ŞENTÜRK Avukat, SMMM B/A Hukuk Bürosu Arsa Tapu Kaydı Yada İnşaat Ruhsatı Münhasıran Kendi Adına Kayıtlı Olmayan Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Uygulamasına İlişkin Sorunlar Farklı bir çok tanımı olmakla birlikte reenkarnasyon (tekrardoğuş, yeniden bedenlenme) ruhun yeni bir bedene geri dönüşü olarak tanımlanabilir. Bu kavramı [...]

Yayımlanma Tarihi  :  25.08.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak İş Sözleşmesinin Geçersiz Feshi Nedeniyle Mahkeme Kararına Göre İşçiye Ödenen Tazminattan Gelir Vergisi Kesilmesi Gerekmektedir 4857 sayılı İş Kanununun 21�nci maddesine göre; �İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem [...]

Yayımlanma Tarihi   :   18.08.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak RİSKLERİ YÖNETMEK VEYA GÖRMEZDEN GELMEK (TRANSFER FİYATLANDIRMASI) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile mevzuatımıza giren ve 1.1.2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bir müessese olup, eski uygulamadan farkı [...]

Yayımlanma Tarihi   :  11.08.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Bazı Durumlarda KDV İstisnasından Vazgeçmek Avantajlıdır Katma Değer Vergisinin İşleyişi: Katma Değer Vergisi teorik olarak, mal veya hizmetin ilk doğuşundan itibaren her kademede yaratılan katma değerin vergilenip Hazineye intikal etmesini, tüketiciye ulaşana kadar aradaki [...]

Yayımlanma Tarihi  :  25.07.2008   Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLERE İLİŞKİN KDV İADELERİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ ARANACAK MIDIR? Amme Alacaklarının Tahsili Kanununda, KDV Kanununda ve bazı diğer kanunlarda değişiklikler yapan 5766 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 [...]

Yayımlanma Tarihi   : 14.07.2008   Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Yurtdışı Seyahatlerde Şahıslar Adına Düzenlenen Belgelerin Gider Kaydı Şirketlerin muhasebe departmanları ile diğer çalışanlar (özellikle pazarlama departmanında çalışanlar) arasında çoğu zaman anlaşmazlıklara yol açan bir belge tartışması yaşanır. Şirket çalışanlarının seyahatlerde, özellikle yurt [...]

Sayfa 1 2 3 4 5