Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 31.12.2007 Öncesi makaleler

VUK�nun değerleme hükümlerinde �Şüpheli Alacaklar�, �Değersiz Alacaklar� ve �Vazgeçilen Alacaklar� da düzenlenmiştir. Bu konuları yasal düzenleme kapsamında aşağıdaki gibi anlamak ve yorumlamak mümkündür. A)   ŞÜPHELİ ALACAKLAR: 1.    Şüpheli  Alacaklarda Yasal Mevzuat: VUK�nun 323 ncü maddesine göre şüpheli alacak ayrılabilmesi için; ¨     Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır. ¨     Alacak, ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve [...]

GİRİŞ :   3065 sayılı KDV Kanunu�nun 99 seri no.lu genel tebliği ile birlikte İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade uygulaması bütünüyle değiştirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ ile yapılan düzenlemeler makalemizin konusunu oluşturmaktadır.   A. İADENİN AYLIK OLARAK MAHSUP TALEP EDİLMESİ: a)          İadeye Konu Tutarın Hesaplanması: Yılı içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasına ilgili yılın [...]

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf Olma Koşulları 21 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun �Muafiyetler� başlıklı 4�ncü maddesinin �k� bendinde kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olabilmeleri için ana sözleşmelerinde; -sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, -yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, -yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesi (Yapı kooperatiflerinin [...]

Dünyanın kültür, tarih ve eğitim olimpiyatları olarak nitelendirebileceğimiz EXPO�lar, ülkeleri uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya toplar. EXPO�larda ürünler değil fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergilenir. EXPO, Exposition�ın kısaltmasıdır. Exposition�ın Türkçe karşılığı �Sergi�dir. EXPO�lar, �Dünya Sergisi� ya da �Dünya Fuarı� olarak da adlandırılır. 150 yıldır [...]

İkinci geçici vergi dönemi beyannamesinin verileceği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar tercih belirlenmesi zorunludur 7 Ağustos 2006 tarihinde yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 3 nolu Sirkülerinde, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69�ncu maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Sirküler, kullanımı 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlandırılmış yatırım indirimi istisnasının uygulaması ile ilgili tartışılan bazı [...]

1.1.2006�dan İtibaren Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması   Bilindiği üzere 8 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun �yatırım indirimi�ne ilişkin 19 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanuna eklenen geçici 69 ncu madde ile kaldırılan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir. Bu hükümler 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer bir deyişle [...]

Sayfa 1 2 3 4 5