Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Sirkülerleri

01 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27716 Maliye Bakanlığından : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(2) geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin [...]

01 Ekim 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 400 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. VUK’nun 114’ncü maddesinde takdir komisyonuna başvurunun zamanaşımını durdurmasına süre kısıtlaması konulması: Değişiklikten önce vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmaktaydı. Gelir İdaresi [...]

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 10 nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; Finansal Kiralama Kanununun amacınin işletme tarafından ihtiyaç duyulan malların temini için işletmeye finansman sağlanması olduğu, bu hususa yönelik olarak taraflar arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinde, karara bağlanan ödeme planında, vadede veya teminat hükümlerinde işletmenin mali gücüne göre değişiklik yapılabildiği, yapılan bu değişikliklerin mevcut finansal kiralama sözleşmesinin [...]

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde uygulanacak stopaj oranlarına ilişkin olarak 30 Eylül 2010 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları için uygulanan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [...]

07 Eylül 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 36 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle değiştirilen 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Kanun maddesi hurdaya ayrılan veya mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan veya çalınan veya trafikten [...]

Konuya ilişkin 3 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri aşağıdadır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 3 Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı Tarihi : 01/09/2010 Sayısı : 3218 SBK-3 /2010-3/ Ücretler İlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde [...]

28 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile [...]

SGK’NA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BİLDİRGELERİNE İLİŞKİN DUYURULAR SGK’nın sitesinde yayınlanan bazı duyuruların tam metnine aşağıda yer verilmiştir. Aşağıda yer alan ilk duyuruda, 2010 Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve ve hizmet belgelerinden başlamak üzere, 4/a kapsamındaki sigortalıların hak edilen ücretleri ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerinin ayrı ayrı gösterileceği belirtilmiştir. Ayrıca bildirgelere [...]

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69’uncu maddesi yatırım indirimi uygulamasını 2006,2007 ve 2008 yılı ile sınırlamıştı. Anayasa Mahkemesi söz konusu sınırlama hükümlerini iptal etmiş ve iptal kararı 08.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6009 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69’uncu maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: -Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yine bu tarihteki [...]

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 03.08.2010 tarih ve 2010/32 sayılı duyurumuz gönderilmişti. 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmi [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7