Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2007 Sirkülerleri

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 tarih ve  3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 tarih ve E:2007/4;K:2007/81 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı 08 Aralık 2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     Anayasa Mahkemesi [...]

18.11.2007 tarih VE 26704 sayılı Resmi Gazetede 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41/5. Maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. Maddesinde yasal düzenlemesi yapılmış olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı müessesesine ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir. [...]

06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13/7. maddesinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kanun maddesindeki yetki kullanılmak suretiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin usuller [...]

04.12.2007 tarih VE 26720 sayılı Resmi Gazetede 265 nolu Gelir vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile G.V.K.’ nun 32. Maddesinde yer alan Asgari Geçim İndirimi müessesinin uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklama ve düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir.     – Uygulama Esasları: Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri [...]

20.11.2007 tarihinde yayınlanan 29 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu 2008 yılına ertelenmiştir.   Buna göre işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler;   – Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine [...]

18.11.2007 tarihi ve 26704 sayıl Resmi Gazetede 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğe ilişkin ayrıntılı açıklamalara daha sonraki duyurularımızda yer verilecektir.     1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.       Saygılarımızla.  

18.11.2007 tarihi ve 26704 sayıl Resmi Gazetede 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğe ilişkin ayrıntılı açıklamalara daha sonraki duyurularımızda yer verilecektir.     1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.       Saygılarımızla.  

17.11.2007 tarihi ve 26703 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan 377 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2007 yılı yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı aşağıda belirtilen ve 2007 ile 2008 yıllarında uygulanacak bazı indirim, vergi ve cezaların tespitinde kullanılmaktadır.     2006 yılından 2007 yılına devreden teşvik belgeli yatırım indirimi [...]

14.11.2007 tarihinde yayınlanan 65 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile; Temmuz, Ağustos, Eylül /2007 dönemine ait üçüncü üç aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 16.11.2007 Cuma akşamına kadar uzatılmıştır. Ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.     65 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.       Saygılarımızla.

10.10.2007 tarih ve 2007/38 nolu duyurumuzda yayınlanmak üzere Başbakanlığı gönderildiği açıklanan 376 nolu V.U.K. Genel Tebliği 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 38 nolu duyurumuzda hangi mükelleflerin hangi beyannamelerini ne zamandan itibaren elektronik ortamda vermek zorunda oldukları açıklanmış olduğundan bu duyurumuzda buna ayrıca yer verilmemiştir.     376 nolu V.U.K.Genel Tebliğin tam metnine [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6