Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2007 Sirkülerleri

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 9 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 olarak açıklanmıştır.     Üçüncü geçici vergi döneminde 2006 yılı kazancının yetersiz olması nedeniyle kullanılamayan teşvik belgeli (GVK mülga ek 1-6 maddeleri) yatırım harcamalarından kaynaklanan yatırım indirimi hakları % 4,54 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı [...]

Yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 376 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre;     Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir  Vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.     [...]

30.09.2007 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerlemelerinde aşağıda yer alan T.C. Merkez Bankasının 28.09.2007 tarihinde saat 15,30’ da belirlenen kurların kullanılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının da aynı kurları VUK tebliği olarak yayınlaması beklenmektedir.     Saygılarımızla.       28 EYLÜL 2007 GÜNÜ SAAT 15:30′DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI     Indicative Exchange [...]

26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı resmi gazetede “506 sayılı kanunun ek 5 inci maddesinin IV numaralı bendinin uygulanması hakkında tebliğ’ de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ” yayınlanmıştır.   Esas tebliğ’ de değişiklik yapan tebliğe göre 2007/Mart ile Temmuz/2007 dönemine ait olmak üzere “3” numaralı belge türünde düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, en [...]

Firmamız denetçilerinden SMMM Levent Etkesen tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanununda Örtülü Kazanç” konulu makale internet sitemizde yayınlanmıştır.   Gelir Vergisi Kanunu’nda Örtülü Kazanç konulu makalenin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

20.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede 105 nolu KDV Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ ile belirlenen hususlara aşağıda özet olarak yer verilmiştir.     01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. 01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde bunları doğrudan slab, bilet, külçe gibi [...]

I sayılı listenin 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “2 – a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,   b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup [...]

Vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.   Mükellefler vergi levhalarının tasdik işlemini;     Bütün mükellefler vergi dairelerine,   Tam tasdik sözleşmesi yapan firmalar tasdiki yapan yeminli mali müşavire,   Beyannamelerini SM veya SMMM’ e imzalatan mükellefler beyannamelerini imzalayan SM veya SMMM’ e,   Defterlerini SM veya SMMM’ lerce tutturmak üzere sözleşme [...]

2006 yılında kazancın yetersiz olması nedeniyle devreden yatırım indirimi hakkı bulunan firmaların 2007 yılında yatırım indirimi hakkından yararlanmak istemeleri halinde bu tercihlerini birinci geçici vergi beyan dönemi içinde bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimin ne şekilde yapılacağı net olarak belirlenmemiştir. Bildirimin birinci geçici vergi beyannamesinde matrah oluşması halinde beyannameye yazmak şeklinde olabileceği gibi bir [...]

03.05.2007 tarihinde 7 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri yayınlandı. Sirkülere göre 2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğu için bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.   Bilindiği üzere 24.04.2003 tarihinden önce alınan teşvik belgesi kapsamındaki yatırım indirimi hakkı yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı negatif [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6