Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2007 Sirkülerleri

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 264 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler göre;     5615 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer       121 inci maddesi 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan, ücretliler bu tarihten geçerli olmak üzere,  almış oldukları belgeleri vergi iadesi amacıyla [...]

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 104 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler göre;   İhraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi [...]

06.04.2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 370 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak üzere, tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde “Taşıt Kimlik Birimi” [...]

2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili açıklamaların yer aldığı 6 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır.     6 nolu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.     1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine batıymmm.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 nolu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ 03.03.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.     1 nolu Vakıflara [...]

Repo ve ters repo işlemleri, menkul kıymetler ile alacak ve borçların değerlemesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 369 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 03.03.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre;   Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarları, [...]

28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında kanun yayınlanmıştır. Bu kanun göre;   — Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır.   — Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 47 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile finansal kiralama şirketlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır. Sirkülere göre; -Finansal kiralama şirketleri adına yatırımcının (kiracının) sahip olduğu teşvik belgesinin eki niteliğinde ve bu belgeye tanınan destek unsurlarından yararlandırılmasına imkan sağlanan bir teşvik belgesi düzenlenmektedir. -Finansal kiralama şirketleri [...]

23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazetede 5597 sayılı yurtdışına çıkış harcı hakkında kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun yayınlanmıştır. Bu kanun ile 01.04.2007 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yurtdışı çıkış harcı 15,00.- YTL olarak belirlenmiştir.   5597 sayılı Kanunun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

Sayfa 1 2 3 4 5 6