Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2007 Sirkülerleri

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 46 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Şubat/2007 dönemi Katma Değer Vergisi beyannamesinin verilme süresi 24 Mart 2007 tarihine uzatılmıştır. Ancak 24 Mart 2007 günü hafta sonu tatiline rastladığından mükellefler beyannamelerini 26 Mart 2007 günü mesai saati bitimine kadar verebileceklerdir. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.     46 nolu Katma [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 62 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2006 takvim yılına ait Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresi 26 Mart 2007 tarihine, Şubat/2007 dönemi muhtasar beyannamenin verilme süresi 23 Mart 2007 tarihine uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.     62 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığınca; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, özel amaçlı araçlardan (ADR, GDR, DR) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 263 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.   263 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin tam [...]

Maliye Bakanlığınca KDV iadesi alacağının Geçici Vergiye mahsup edilmesi ve Geçici Vergiden dolayı iade doğması halinde; nakden veya mahsuben yapılacak iade işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 262 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğe göre;   -Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup [...]

Maliye Bakanlığınca yatırım indiriminden yararlanacak gelir vergisi mükelleflerine ilişkin gelir vergisinin hesaplanma şeklinin açıklandığı 60 nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlandı. Sirkülere göre;   -Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükellefleri, 01.01.2006-31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 31.12.2005 tarihinde yürürlükte [...]

Maliye Bakanlığınca 01.03.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 368 nolu V.U.K. Genel Tebliği ile aşağıdaki konular açıklanmıştır. -Tebliğin yürürlük tarihi yayım tarihini izleyen ikinci iş günüdür. -Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme bayannamelerininde elektronik ortamda verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. -Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden [...]

Maliye Bakanlığınca yeminli mali müşavirlerden bilgi istenmesi, bilgi isteme yazıları ile ilgili usul ve esaslar ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporlarının teslim süresi ve teslim şekline ilişkin olarak 41 nolu sm, smmm ve ymm kanunu genel tebliği yayınlandı.   41 nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 25 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2006 dönemine ait Ba ve Bs formlarının verilme süresi 02.04.2007 tarihine uzatılmıştır.   25 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.   Not: Değerli müşterilerimiz 26.02.2007 tarihinde göndermiş olduğumuz Ba ve Bs formlarının verilme süresinin uzatılmasına ilişkin duyurumuzun içeriğinde [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 45 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Ocak/2007 dönemine Katma Değer Vergi beyannamesinin verilme süresi 23.02.2007 tarihine uzatılmıştır. Ödeme süresinde bir değişiklik söz konusu değildir.   45 nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 57 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile Ekim-Aralık/2006 dönemine ait dördüncü üç aylık Geçici Vergi beyannamesinin verilme süresi 14.02.2007 tarihine uzatılmıştır. Ödeme süresinde bir değişiklik söz konusu değildir.   57 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.

Sayfa 1 2 3 4 5 6