Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2007 Sirkülerleri

01.02.2007 tarih ve 26421 sayılı resmi gazetede yayınlanan 367 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre;     – Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait [...]

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak “Form Ba” ve mal ve hizmet satışları ile ilgili olarak “Form Bs” ‘leri 2007 yılı Şubat ayı içinde vermeleri gerekmektedir.   – Ba ve Bs formlarında dikkate alınacak alış ve satış tutarı KDV hariç 30.000.- YTL’ dır.   – Bilanço esasına göre [...]

2007/6 sayılı duyurumuz ile 31.12.2006 tarihinde yapılacak döviz değerlemelerinde kullanılması gereken kurlar yanlış gönderilmiştir. 09.01.2007 tarihinde aynı duyuru döviz kurları düzeltilerek tekrar göderilmiştir. İlk gönderilen ve 28.12.2006 tarihli Merkez Bankası kurlarının yer aldığı duyurunun dikkate alınmaması gerekir. 9.01.2007 tarihinde gönderilen ikinci duyuruda da yer alan 29.12.2006 tarihli Merkez Bankası kurları 31.12.2006 tarihindeki kur değerlemelerinde kullanılması [...]

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI başlıklı makaleye link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla.

31.12.2006 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerlemelerinde aşağıda yer alan T.C. Merkez Bankasının 28.12.2006 tarihinde saat 15,30’ da belirlenen kurların kullanılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının da aynı kurları VUK tebliği olarak yayınlaması beklenmektedir.     29 ARALIK 2006 GÜNÜ SAAT 15:30′DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI             BÜLTEN NO: 2006/250                                                DÖVİZ        [...]

30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede 365 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Bu tebliğ ile 333 ve 339 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.     [...]

30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları;   a) Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve [...]

29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre GVK 94. maddesi ile ilgili olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibidir. Kanun maddesinde yer alan diğer oranlar değişmemiştir.   “2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden [...]

29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret [...]

28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede 2006/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlandı. Komisyon kararına göre 2007 yılında uygulanacak asgari ücretler aşağıdaki gibidir.   1) 16 yaşından büyükler için:   Günlük Aylık 01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında 18,75 YTL 562,50 YTL 01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 19.50 YTL 585,00 YTL   [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6