Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Birleşen KOBİ’lere Büyük Teşvik: Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısında, KOBİ’lerin 31.12.2009 tarihine kadar yaptıkları birleşmelerde çok önemli teşvik unsurları yer almaktadır. Bu birleşmelerde mevcut uygulamada yer alan devralınan kurumun birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının mahsubunun yanısıra; [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Teğet tartışmalarını takip eden uzun bir suskunluk döneminden sonra krize yönelik tedbirler birbiri ardına gelmeye başladı. Yazımızda geçtiğimiz günlerde getirilen yenilikler ve yapılan düzenlemelerden bahsedilmektedir. Serbest Bölgelerdeki İmalatçı Şirketlerin İstihdam Ettiği Personelin Ücretlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopaj İstisnası: 12 Mart 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan [...]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan KKEG Niteliğindeki Faize İlişkin KDV’nin Düzeltilmesi Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerden aldıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin üç katını aşan kısmı, örtülü sermaye sayılmaktadır. Örtülü sermaye üzerinden borçlu kurumun ödediği [...]

Yayımlanma Tarihi    :  07.04.2010   HAZİNE ZARARI NASIL ORTAYA ÇIKAR? GİDER KAYDEDİLMEMİŞ OLSA DAHİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ GÖRÜŞÜNDE OLAN VERGİCİLER DE VAR 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan transfer fiyatlandırması uygulamasına 1.1.2007 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bilindiği üzere KVK’na göre kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri [...]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   ALICILARA CİRO PRİMİ OLARAK BEDELSİZ MAL VERENLERİN MALIN EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMALARI GEREKTİĞİ Zeki Gündüz 08.04.2009 tarihli Dünya Gazetesindeki köşe yazısında, faturalardaki yüksek iskontoların veya (0) sıfır bedelli mal teslimlerinin, Mali İdare açısından sorun teşkil ettiğini belirtmiş ve konuyla ilgili 2009 tarihli bir muktezaya köşesinde yer vermiştir. [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   GELİR İDARESİNE GÖRE, TASFİYEYE GİRMEDEN ÖNCE SERMAYEYE EKLENMİŞ OLAN GEÇMİŞ YIL KARLARI, TASFİYE SONUNDA SERMAYENİN ORTAKLARA DAĞITILMASI DURUMUNDA KAR DAĞITIMI STOPAJINA TABİ OLACAKTIR Tasfiye: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının tayin ve tespiti ile [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR VERGİ AFFI BEKLENTİSİ ARTIYOR: Kamuoyunda vergi borçlularına yönelik vergi affı beklentisi giderek artıyor. Gerekçesi ise kriz nedeniyle ödenemeyen vergi borçları. 25.07.2009 tarihli yazısında Şükrü Kızılot’da bu konuya değinmiş ve yazısına bir de vergi alacaklarını gösteren bir tablo eklemiş. Vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş prim ve vergi [...]

Yayımlanma Tarihi   : 07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Hisse Senedine Bağlanmamış Anonim Şirket Hisselerinin KDV’ne Tabi Olduğu: KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre hisse senetlerinin teslimi KDV’ne tabidir. Hisse senedi bastırılana kadar, hisse senedi yerine geçmek üzere çıkartılan geçici ilmühaberler de hisse senedi hükmünde olduğundan, bunların teslimi ile gerçekleştirilen hisse satışları da KDV ne [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Geçici Olarak KDV Oranı % 8’e İndirilen Mobilya, Bilgisayar, Bazı Makine ve Teçhizata İlişkin Yüklenip İndirilemeyen KDV’lerin İadesi Söz Konusu Olabilecektir: KDV mevzuatımıza göre, Bakanlar Kurulu’na, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade hakkını, vergi oranı indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla kısmen veya [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR TBMM’DE KABUL EDİLEN HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAYAN 5904 SAYILI KANUNUN KOBİ BİRLEŞMELERİNİ TEŞVİK EDEN MADDESİ GRUP ŞİRKETLERİ İÇİN UYGULANMAYACAK MIDIR? Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 5. Madde ile KOBİ birleşmelerini teşvik eden, (indirimli kurumlar vergisi, zarar mahsubu, kayıtlı değerler yerine piyasa değerleri ile birleşme gibi) [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21