Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEF İÇİN KISA NOTLAR Danıştay Kararında Limited Şirketin Vergi Borcu İçin Kanuni Temsilci Durumunda Bulunan Limited Şirket Müdürü Hakkında Takibat yapılmadan Önce, Zamanaşımı Süresi İçerisinde Borcun Asıl Borçlu Tüzel Kişiden Tahsil Olanağı Kalmadığının İdarece Tespit Edilmiş Olmasının Şart Olduğuna Hükmedilmiştir: Yargıya intikal eden olayda, bir limited şirketin ödenmeyen 1996 [...]

Yayımlanma Tarihi   : 07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR 5084 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKLERDEN 31.12.2012 TARİHİNE KADAR YARARLANABİLMENİN KOŞULLARI: Bilindiği üzere, 5838 sayılı Kanunla değişmeden önce, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 12/5/2005 tarihli ve 5350 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde, “31.12.2008 tarihine [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   Bülent ÇAKAR YMM Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 04 Ocak 2010 MEVZUATTA GEÇEN HAFTA 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE 31,78 TL ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ALINACAKTIR. EKİ: 6 Nolu Özel İletişim Vergisi GT 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ: Konutlara Ait [...]

Yayımlanma Tarihi   :   06.04.2010   MALİYE’NİN LİSTELERİNE GİRMEK KOLAY, ÇIKMAK ZOR: Son zamanlarda tartışılan konulardan biri de Maliye Bakanlığının bazı şirketleri dahil ettiği kod gruplarıdır. Koda alınan şirketlerden mal veya hizmet alan şirketlerin iade veya mahsup talepleri, idare tarafından reddedilmektedir. İdare iade veya mahsup talebini ancak söz konusu şirkete ödenen tutarın iade veya [...]

Yayımlanma Tarihi   :   15.05.2009 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Fatura ve Sevk İrsaliyesi GİRİŞ İşletmeler, Vergi Usul Kanununda aksine bir hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki (belgelendirilmesi) zorunludur. Vesikalar, mükellef açısından [...]

Yayımlanma Tarihi  :    02.04.2009 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Kriz Paketlerinden Biri Olan 5838 Sayılı Kanun Neler Getiriyor Kriz paketi kapsamında yapılan değişiklikleri de içeren 28 Şubat 2009 Tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile getirilen [...]

Yayımlanma Tarihi  :  06.03.2009 Ahmet ÖZPINAR (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması I. Giriş: Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri taşıdığı nitelik itibariyle genel hükümler dışında ayrı bir vergilendirme rejimine tabi tutulmuştur. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri GVK nın 42-44. maddesinde [...]

Yayımlanma Tarihi   :  06.03.2009   Mehmet ATILGAN  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik krizden çıkabilmenin enstrümanlarından biri olarak değerlendirilen kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması son günlerde gündemi meşgul etmektedir. Çalışma mevzuatımızda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi önce [...]

Yayımlanma Tarihi   :   16.02.2009 Funda KULANŞI (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar GİRİŞ Finansal tablo kullanıcıları işletmenin finansal durumuna, performansına ve nakit akışlarına ilişkin eğilimi belirleyebilmek amacıyla finansal tabloları karşılaştırabilmek isterler. Bu nedenle her dönem aynı muhasebe politikalarının kullanılması [...]

Yayımlanma Tarihi  :  05.02.2009 Sinan GÜNGÖR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ar-Ge Harcamalarındaki Teşvik Unsurları I. GİRİŞ Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri tüm dünyada, büyümenin, verimliliğin ve rekabet avantajının önemli bir dinamosu olarak hız kazanmaktadır. Ar-Ge nin makro ve mikro seviyede hedeflere ulaşabilmesi için, kamu sektörü ve özel sektör arasında [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21