Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.0332 4.0405
Euro 4.9670 4.9760
Sterlin 5.6613 5.6908
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :   19.12.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. KDV Genel Tebliğ Taslağı’nda Öngörülen Tevkifat Uygulaması I. GİRİŞ 193 Sayılı Gelir ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanunlarında olduğu gibi vergi alacağının güven altına alınması amacıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da vergi sorumluluğu ve vergi tevkifatı […]

Yayımlanma Tarihi   :  16.12.2008 Hüseyin ÖNCÜ  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Ortağı Sözleşmeden Kaynaklanan ve Gerçekte Mal veya Hizmet Teslimi İçermeyen Bedellerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Ticari hayatta firmalar arasında yapılan belli mal ve hizmetin belli sürelerde teslimi veya belli miktarlarda mal alım taahhüdü içeren sözleşmeler imzalanabilmektedir. […]

Yayımlanma Tarihi   :  18.11.2008 Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Kurucu Ortak Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Hükümetin Meclise sevkettiği tasarı 13 Kasım 2008 tarihinde TBMM de oylanarak 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun adıyla kabul edilmiştir. Tasarının gerekçesinde yer alan Türkiye […]

Yayımlanma Tarihi   :  17.11.2008 Ahmet ÖZPINAR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Değerleme Ölçüsü Olarak Maliyet Bedeli I. Giriş: Vergi Usul Kanunu açısından değerleme; işletmelere dahil iktisadi kıymet, alacaklar, borçlar ve menkul kıymetlerin belli bir zamandaki kıymetinin tespit veya takdir edilmesidir. Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak değerlemede esas amaç, […]

Yayımlanma Tarihi   : 12.11.2008   Halil ERGÜN  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kurumlar Vergisinde Kurum Kazançlarından Yapılan Stopaj Uyarı: Makalemiz yazıldıktan sonra yayınlanan 2008/14272 sayılı BKK ile makalemiz içinde geçen bazı oranlar değiştirilmiştir. Makalemiz bu kapsamda güncellenecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı olarak vergilenecek kazançlarını elde ettikleri sırada […]

Yayımlanma Tarihi   : 10.11.2008 Akın Gencer ŞENTÜRK  Avukat, SMMM B/A Hukuk Bürosu Geçmişten Bu Güne Limited Şirket Ortaklarının, Bu Şirketlerin Kamu Borçları’ndan Sorumluluğu Öğretide kamu borcunun farklı tanımlamaları yapılmakta ise de biz Kanunda yer alan Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, […]

Yayımlanma Tarihi   : 03.11.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Maliye Vadesi 1 Eylül 2008 Öncesi Olan Alacaklarını Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Vadelendiriyor Özel borç ve alacakların tahsil ve takip usullerini düzenleyen İcra İflas Kanununun kamudaki izdüşümü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil […]

Yayımlanma Tarihi  : 20.10.2008   Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 1 Ekim’de Yürürlüğe Giren Yeni Sosyal Güvenlik Yasasına Göre İşverenin Yükümlülükleri ve Bazı Hatırlatmalar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve ardından 5510 Sayılı […]

Yayımlanma Tarihi  :   06.10.2008 Elçin KILIÇ  Bağımsız Denetçi Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. TMS/UMS 12 Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Giriş Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) IAS/IFRS�leri (Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS / Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar -UFRS) esas alarak, Seri XI No 25 Tebliğ  […]

Yayımlanma Tarihi   : 22.09.2008   Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 01.07.2008 ile 30.06.2009 Tarihleri Arasında İstihdam Edilecek 18-29 Yaş Arasındaki Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Personel İçin Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviği 26.05.2008 tarih ve 26887 Sayılı Resmi Gazete�de yayınlanan 5763 Sayılı […]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20