Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :  26.01.2009 Funda KULANŞI (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Vadeli Mevduat ve Kredilerin Değerlemesi GİRİŞ Vergi Usul Kanunu gereğince mükellefler tarafından tutulması zorunlu olan defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Bilindiği gibi bir hesap dönemi normal olarak bir takvim yılıdır. Buna göre bu takvim [...]

Yayımlanma Tarihi   :  19.01.2009 Ahmet ÖZPINAR (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri I. Giriş Vergilendirme de dönemsellik ilkesi vergi sistemimizin temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Dönem olarak yıl yada takvim yılı esas alınır. Bu durum, hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi açısından aynıdır. Gelir [...]

Yayımlanma Tarihi   :   12.01.2009   Halil ERGÜN(Denetçi Yardımcısı)  Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Vergi Usul Kanunu’nda Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Mecburiyeti I. GİRİŞ Kayıtdışılıkla mücadelenin en önemli araçlarından birisi de nakit hareketlerinin izlenmesidir. Bu amaçla, 22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesine eklenen hükümle Maliye [...]

Halil ERGÜN (Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi I. GİRİŞ Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, tam ve dar mükellefiyet ayrımı 5520 sayılı KVK nun 3 üncü maddesinde düzenlenmistir. Buna göre; kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan kurumlar, dar mükellef kurum sayılırlar ve sadece Türkiye de [...]

Yayımlanma Tarihi   : 29.12.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Varlık Barışı 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt [...]

Yayımlanma Tarihi   :  24.12.2008 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Yönünden Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma GİRİŞ Türkiye de kısmi süreli çalışma hizmetler sektöründe, kentsel bölgelerde ve gençler arasında yayılmaktadır. Çalışanların çalışma sürelerine bağlı olarak gelişen bir esnek çalışma modeli olan kısmi süreli [...]

Yayımlanma Tarihi   :  22.12.2008 Akın Gencer ŞENTÜRK  Avukat, SMMM B/A Hukuk Bürosu Alt Firma Vergi İnceleme Raporlarının Mükellefe Tebliğ Edilmemiş Olmasının “Adil Yargılama” İlkesi ve “Vergi Mahremiyeti” Karşısındaki Durumu Son günlerde yayımlanan birçok makalede ve diğer yayınlarda çok fazla gündeme getirilmiş ve muhtemelen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı ile ilgili tüm davalarda [...]

Yayımlanma Tarihi   :   19.12.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. KDV Genel Tebliğ Taslağı’nda Öngörülen Tevkifat Uygulaması I. GİRİŞ 193 Sayılı Gelir ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanunlarında olduğu gibi vergi alacağının güven altına alınması amacıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da vergi sorumluluğu ve vergi tevkifatı [...]

Yayımlanma Tarihi   :  16.12.2008 Hüseyin ÖNCÜ  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Ortağı Sözleşmeden Kaynaklanan ve Gerçekte Mal veya Hizmet Teslimi İçermeyen Bedellerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Ticari hayatta firmalar arasında yapılan belli mal ve hizmetin belli sürelerde teslimi veya belli miktarlarda mal alım taahhüdü içeren sözleşmeler imzalanabilmektedir. [...]

Yayımlanma Tarihi   :  18.11.2008 Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Kurucu Ortak Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Hükümetin Meclise sevkettiği tasarı 13 Kasım 2008 tarihinde TBMM de oylanarak 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun adıyla kabul edilmiştir. Tasarının gerekçesinde yer alan Türkiye [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21