Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :  30.04.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Hukuk Sistemimizi Tartışmaya Açmak ve Bazı Yasa Tasarıları Hakkında Notlar Ülkemiz Avrupa Birliği süreci ile birlikte çok temel konuların masaya yatırılıp tartışıldığı bir süreci aynı anda yaşıyor. Değişim yasası doğadaki her şeyin değiştiğini söyler. [...]

Yayımlanma Tarihi   :  28.04.2008 Hüseyin ÖNCÜ Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Ortağı Döviz Cinsinden Alınan Ve Verilen Avansların Değerlenmesi Döviz cinsinden alınan veya verilen avansların değerlenmesi öteden beri tartışma konusu olmuştur. Konunun bu kadar tartışılmasının temel nedeni vergi kanunlarında avansların değerlenmesine ilişkin yasal düzenleme bulunmamasıdır. Vergi idaresi konu [...]

Yayımlanma Tarihi   :  24.04.2008 Funda KULANŞI (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sponsorluk Harcamalarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nun 10. Maddesinin �b� bendi ile kurumlara, yapacakları sponsorluk harcamalarını kurum kazancından indirebilmelerini sağlayacak bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme �21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor [...]

Yayımlanma Tarihi   :  17.04.2008 Halil ERGÜN (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. BEYANNAME İMZALATMA VE E-BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU I. BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya [...]

Yayımlanma Tarihi  :    11.04.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Emekli Olup Anonim Şirket Kurucu Ortağı veya Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı ile Limited Şirket Ortağı Olanların Ödeyecekleri Sosyal Güvenlik Desteleme Primi Bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel [...]

Yayımlanma Tarihi   : 05.04.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak EKONOMİK KRİZ VE TOPLUMSAL AKIL Çevremizdeki her şeyin sürekli değiştiğini, hiçbir şeyin aynı kalmadığını, en genel doğruların bile tepe taklak olduğunu görüyor musunuz? Bunu anlamak için fazla uzağa gitmek gerekmiyor; geçtiğimiz son 10-20 yıla [...]

Yayımlanma Tarihi   :  02.04.2008 Erdal ULUSEL  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi KDV İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bazı mallarda katma değer vergisi oranlarının indirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsup yoluyla iade edilebilme olanağının tanınması KDV iadesinin kapsamını genişletmiş, geçmişte iade mekanizması ile [...]

Yayımlanma Tarihi   :  28.03.2008 Ahmet ÖZPINAR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. KUR FARKLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI VE MUHASEBESİ I. GİRİŞ: Bilindiği gibi, kur farklarının KDV�ne tabi olup olmaması sürekli tartışılmakta olup, Katma Değer Vergisinin yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu güne kadar, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek [...]

Yayımlanma Tarihi   :  28.03.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR OLMANIN ANLAM VE ÖNEMİ Bir önceki yazımızda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılacak değişiklik tasarısından bahsederken, anonim ve limited şirketlerin malvarlığından alınamayan veya alınamayacağı anlaşılan amme alacağının limited [...]

Yayımlanma Tarihi  :   25.03.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak “6183 Sayılı Kanunda” Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Önemli Değişiklikler Öngörülüyor Ekonomik krizin ülkemize de ulaştığı ve yavaş yavaş etkilerinin görülmeye başlandığı bugünlerde gün ayağını yorganına göre uzatma günü. Alacakların tahsil kabiliyeti, olası tahsilat gecikmelerine [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21