Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :  18.03.2008 Levent ETKESEN  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Transfer Fiyatlandırmasında Yer Alan Emsallere Uygunluk İlkesi ile Diğer Kanunlarda Yer Alan Emsal Bedel ve Emsal Ücret A. Transfer Fiyatlandırmasında Yer Alan Emsallere Uygunluk İlkesi Transfer fiyatlandırmasında yer alan emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal [...]

Yayımlanma Tarihi  : 03.03.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. İhbar Tazminatının Hesaplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar GİRİŞ: İşçi-işveren arasında yapılan belirsiz süreli sözleşmelerin çalışma hayatının olağan akışı içerisinde ömür boyu sürmesi mümkün olmayabilir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce tarafların birbirlerine sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi 4857 sayılı İş [...]

Yayımlanma Tarihi  :  03.03.2008 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı (TMS 40) GİRİŞ Ülkemizde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde yayınlanan tebliğler doğrultusunda, mevcut muhasebe sistemimiz ve finansal raporlama sistemleri bakımından önemli değişiklikler kaydedilmektedir. Bu yenilik ve değişikliklerin uygulamaya konulması bakımından çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta [...]

Yayımlanma Tarihi  : 25.02.2008   Mehmet ATILGAN  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Ortaklara Döviz Cinsinden Verilen Borçlara İlişkin Aleyhte Kur Farkları Gider Yazılabilir mi ? Bilindiği üzere işletmelerin esas faaliyet konuları dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarına işletmenin kaynaklarından belli bir parayı kullandırdıklarına sıkça rastlanılmaktadır. Bu gibi durumlarda kullandırılan paralar için [...]

Yayımlanma Tarihi  : 12.02.2008   Osman AYHAN  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Baş Denetçi ATİK’in Değerini Artıran veya Ömrünü Uzatan Giderler ve Bu Giderlerin İtfası Genel Açıklama: VUK nun 313 ncü maddesinde açıklandığı üzere İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan [...]

Yayımlanma Tarihi  : 04.02.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Markalaşmanın Günümüzdeki Önemi Giriş Markalaşma, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke firmalarının dünya pazarlarında yer sahibi olma ve ticaret hacmini arttırma bakımından çok önemli bir unsur haline gelmiştir. Pek çok firma markalaşmak için yüksek reklam giderlerini göze [...]

Yayımlanma Tarihi  :  28.01.2008 Mehmet ATILGAN  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maddi Duran Varlıklar Standardı (TMS-16) I. GENEL BİLGİ: Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve sınır tanımayan sermaye; dünyanın her yerinde finansal tablo okuyucularını bu tabloları doğru okuyup değerlendirebilmeleri için ortak bir dil kullanmaya yöneltmiştir. Söz konusu ortak dil, dünya genelinde [...]

Yayımlanma Tarihi  :  21.01.2008 Levent ETKESEN  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Hediye Çeki Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları Hediye çekleri, firmaların pazarlama faaliyetlerinde kullandıkları, üzerinde bir bedelin bulunduğu, bu bedel kadar alışveriş yapılabilen ödeme araçlarıdır. Uygulama özellikle yeni yıl ve bayramlarda firmaların satışlarını artırmaya yönelik müşterilerine ve motivasyonu artırmaya [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.01.2008 Erdal ULUSEL  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Baş Denetçi Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve BSMV Karşısındaki Durumu Faktoring, vadeli satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan henüz tahsil edilmemiş alacaklarının faktoring şirketlerine devredilmesidir. Özellikle, işletmelere kolay ve [...]

Yayımlanma Tarihi  :  17.12.2007   Vergi Usul Kanununda Değeri Düşen Mallar; Hurda ve Atıklar ile Fire ve Zayiatlar 1. Değerleme Gününde Emtianın Satış Bedelinin Maliyet Bedelinin Altında Olması Durumunda Emsal Bedel Uygulaması: Vergi Usul Kanunu nun 274. maddesinde  satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği   belirtilmekte olup,  emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21