Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.0332 4.0405
Euro 4.9670 4.9760
Sterlin 5.6613 5.6908
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  :  21.01.2008 Levent ETKESEN  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Hediye Çeki Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları Hediye çekleri, firmaların pazarlama faaliyetlerinde kullandıkları, üzerinde bir bedelin bulunduğu, bu bedel kadar alışveriş yapılabilen ödeme araçlarıdır. Uygulama özellikle yeni yıl ve bayramlarda firmaların satışlarını artırmaya yönelik müşterilerine ve motivasyonu artırmaya […]

Yayımlanma Tarihi   :  07.01.2008 Erdal ULUSEL  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Baş Denetçi Faktoring İşlemlerinin Muhasebe Kaydı ve Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve BSMV Karşısındaki Durumu Faktoring, vadeli satış yapan firmaların, bu satışlarından doğan henüz tahsil edilmemiş alacaklarının faktoring şirketlerine devredilmesidir. Özellikle, işletmelere kolay ve […]

Yayımlanma Tarihi  :  17.12.2007   Vergi Usul Kanununda Değeri Düşen Mallar; Hurda ve Atıklar ile Fire ve Zayiatlar 1. Değerleme Gününde Emtianın Satış Bedelinin Maliyet Bedelinin Altında Olması Durumunda Emsal Bedel Uygulaması: Vergi Usul Kanunu nun 274. maddesinde  satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği   belirtilmekte olup,  emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme […]

Yayımlanma Tarihi  :  10.12.2007   Tam Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 1. Giriş : Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından elde edilen kurum kazancının bazı unsurları vergi kesintisine tabi tutulmaktadır. Bu kesinti 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesi veya Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67 inci maddesine göre yapılmaktadır. 5520 sayılı kanun öncesi vergi kesintisi […]

Yayımlanma Tarihi  : 01.12.2007   İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi Bilindiği üzere KDV, indirim esasına dayanan bir vergidir. Mükellefler, mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV  leri mal veya hizmet satışları nedeniyle hesapladıkları KDV  lerden mahsup etmek suretiyle indirim konusu yapmaktadırlar. Ancak KDVK  da bazı mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklenilen KDV  lerinin indirim konusu yapılamayacağı […]

Yayımlanma Tarihi  :   01.12.2007   Bilindiği gibi yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yeni yasanın 4 ve 5.maddelerinde kooperatiflerle ilgili muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilmiştir. Öteden beri yürürlükte olan 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan kooperatiflerle ilgili düzenlemelerle, yeni kanunda yer […]

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 1. Giriş: Öteden beri vergi sistemimizde yer alan ve kurumların aktifine kayıtlı taşınmazların satışından elde edilen kazancın vergiden istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler bazı değişikliklere uğrayarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda da yerini korumuş bulunmaktadır. 2. Kapsam: Kurumların aktifine kayıtlı taşınmazların Kanunun 5 nci maddesinde […]

Yayımlanma Tarihi :  20.11.2007   VUK da Defter Tutmanın Amacı: Defter Tutma  ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanununun 171 ile 226 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunun 171 inci maddesinde de belirtirliği üzere; Mükelleflerin; Vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarının tespit edilmesini, Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, Vergi ile ilgili […]

Yayımlanma Tarihi  : 15.11.2007 05 Kasım 2007 Mehmet GÜVEN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Baş Denetçi Çalışanların Kusurları Nedeniyle Ödenen ve Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanan Tazminatların Gider Yazılıp Yazılamayacağı   Günlük ticari hayatta mükellefler, çeşitli ekonomik ve hukuki olayların ortaya çıkmasıyla diğer kişi yada kuruluşlara […]

Yayımlanma Tarihi   :  30.10.2007   213 sayılı Vergi Usul Kanununda tarh çeşitleri; beyannameye dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re�sen vergi tarhı ve idarece vergi tarhı olarak sayılmıştır. Esas olan beyannameye dayanan tarhiyattır. Mükellefin beyanı aksi tespit edilinceye kadar doğru kabul edilmektedir. Beyana göre yapılan tarhiyata karşı dava açılamayacağı 213 sayılı V.U.K.�nun 378. Maddesinde hüküm […]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20