Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.0332 4.0405
Euro 4.9670 4.9760
Sterlin 5.6613 5.6908
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  :  22.10.2007   A.  G İ R İ Ş Ülke ekonomimizin dünya ekonomisinde varlığını devam ettirebilmesi, mevcut kurum ve kuruluşlarımızın uluslararası piyasalara açılabilmesi için öncelikle muhasebe dilinde bu piyasadakilerle aynı dili konuşabiliyor olmaları gereklidir. Bunu sağlamak amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve hala yapılmakta olup, uyum sürecinde bizlere rehberlik […]

Yayımlanma Tarihi  : 15.10.2007   GVK�nun  40/1 nci maddesinde; �ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderler� in indirilecek giderler olduğu düzenlenmiştir. Bu tür giderlerin VUK�nun 227 ve müteakip maddeler gereği tevsiki zorunludur. Tevsik edilemeyen giderlerin indirim konusu yapılması kabul edilmemektedir. 4108 Sayılı Kanunla GVK�nun 40/1n ci maddesine eklenen yeni bir hükümle bazı […]

Yayımlanma Tarihi   :  17.09.2007   Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 ncü maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan �gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş usul� dış ticaret işlemlerinde zaman ve nakitte tasarruf sağlaması nedeniyle ihracatçı ve ithalatçılarımız tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Konuya ilişkin genel açıklamalarımız ile 23 Ağustos 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin uygulamaya […]

Yayımlanma Tarihi  :  10.09.2007   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan �Türkiye�de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar� hükmü ile sonraki dönemlerde oluşan kurum kazançlarından indirebilme imkânı verilmiştir. Bunun nedeni 5520 sayılı Kanunun […]

Yayımlanma Tarihi  :  03.09.2007   Finansal kiralama (leasing) ülkemizde 28.06.1985 yılında 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile hukuki yapıya kavuşturulmuştur. Bu kanunun yürürlüğünden 01.07.2003 tarihine kadar vergi kanunlarında finansal kiralama işlemlerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı. 4842 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 290. Maddesinin yürürlük tarihi olan 01.07.2003 tarihinden önce yapılan sözleşmeler nedeniyle […]

Yayımlanma Tarihi  :  27.08.2007   1. Giriş : 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nda yer alan �örtülü kazanç� müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu�nun 13 üncü maddesi ile �Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı� adı altında yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili yasal düzenleme geçtiğimiz yıl […]

Yayımlanma Tarihi  :  20.08.2007   Ticari ve sınaî işletmeler kar elde etmek amacıyla kurulmuşlardır. Ancak kar ve zararlarının belirlenmesi için ömürlerinin sonunu beklemek anlamsızdır. İşletmelerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri kar/zararın belirli dönemler itibariyle tespit edilmesi hem işletme yönetimi ve ortakları için hem de kamu için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İşletmenin kar/zararının belirlenebilmesinin iki temel ilkesi dönemsellik […]

Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek belirlendiği işlemlerde satıcı lehine veya aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu sürekli sorun teşkil etmişti. Konu ile ilgili olarak mükellefler farklı gerekçelerle farklı uygulamalar yapmışlardır ve halen yapmaktadırlar. Vergi İdaresi 105 seri nolu KDV Genel Tebliği yayınlanıncaya kadar konu […]

Yayımlanma Tarihi  : 30.07.2007   İhracatçılara, ihraç etmek kaydıyla imalatçılardan satın alacakları mallar için katma değer vergisi ödememe avantajı sağlayan �Tecil Terkin sistemi� 20.6.1986 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 3297 sayılı kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu�nun 11/1-C maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Aslında bu sistem başlangıçta sadece imalatçılar tarafından ihracatçılara yapılan teslimler için geçerli […]

Yayımlanma Tarihi  :27.07.2007 1. Giriş: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması gereken defter ve belgeler yanında tüm vergisel işlemlerin  belli bir kayıt nizamı içerisinde tutulmasındaki amaç ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamaktır. Buna göre; Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar. (VUK:md.171)   Mükellefin vergi […]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20