Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6481 5.6582
Euro 6.5039 6.5156
Sterlin 7.3560 7.3944
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi   :    03.10.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM, TEMSİL VE KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:A Sıra No:5 nolu Tahsilat Genel Tebliği ile devlet alacaklarının tahsilinde güncel mevzuat ve teknolojiye uygun yeni uygulamalar açıklanmıştır. Tebliğe göre, mevcut durumda sadece banka hesaplarına uygulanan elektronik haczin [...]

Yayımlanma Tarihi   :   03.09.2013   adnanyildirim@batiymm.com.tr   GELİR İDARESİ’NİN 2013 FAALİYETLERİ 8.12.2003 tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerine stratejik plan hazırlama, performans programı ile performansa dayalı bütçe yapma ve periyodik olarak faaliyet raporları hazırlama vd. görevleri vermiştir. Kanunun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Merkezi yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerine [...]

Yayımlanma Tarihi    .  30.07.2013     @adnyildirim YENİ GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI BİR REFORM MU? Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunda görüşülerek Başbakanlık tarafından da 12.06.2013 tarihinde TBMM’ye gönderildi. Halen Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan tasasının, TBMM’nin Ekim ayında açılışını müteakip görüşmelerinin yapılarak 2014 başında yürürlüğe girecek şekilde yasalaştırılması beklenmektedir. Tasarıyla, Mevcut [...]

Yayımlanma Tarihi    : 15.07.2013     ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA TABİ MİSİNİZ   5 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 397 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulaması kapsamına giren mükellefler 1 Eylül 2013 tarihine kadar Maliye Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Uygulama kapsamında mısınız 421 nolu VUK Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükellef [...]

Yayımlanma Tarihi    :  25.06.2013   İHRACATÇILARIMIZIN KDV İADELERİ İLE VUK’’NDA ÇÖZÜM BEKLEYEN ÖNCELİKLİ KONULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İhracatçılarımız pazarlama, finansman,döviz kurları, pariteler, hedef pazarlardaki sorunlar, rekabet halinde olduğumuz ülkeler, yurt içinde çok sayıda mevzuatın öngördüğü bürokrasi vb. konjonktüre göre değişen pek çok sorun yaşamaktadırlar. Bu yazımızda, Katma Değer Vergisi iadelerinde yaşanan sorunlar ile yine [...]

Yayımlanma Tarihi   :   03.06.2013   Bülent ÇAKAR (YMM) info@vergimuhasebedenetim.com YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARINI GETİRENLER SON BEŞ YILA İLİŞKİN VERGİ RİSKLERİNİ BU TUTARDA AZALTABİLECEKLERDİR 23 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Kanunla yurtdışında bir varlığa sahip olan bütün gerçek ve tüzel kişilere ileride yapılabilecek vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek matrah farklarından mahsup edilmek üzere [...]

Yayımlanma Tarihi   :  31.05.2013     Adnan YILDIRIM adnanyidirim@batiymm.com.tr @adnyildirim   EPDK AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNİ KARNEYE BAĞLADI, BÜROKRASİDE TAVAN YAPTI! Son yıllarda madeni yağların vb’nin amaç dışı, kayıt dışı yada bu amaç dışı kötüye kullanımlarını önleme amaçlı olarak başta EPDK ve Gelir İdaresi olmak üzere ilgili kurumlar bir takım önlemler almaktadırlar. Maliye Bakanlığı [...]

Yayımlanma Tarihi   :   07.05.2013   Adnan YILDIRIM @adnyildirim   BAZILARI TEMİNATLA VERGİ MÜKELLEFİ OLABİLECEK, DÜZGÜN İŞLETMELER  BİLGİLENECEK, KORUNACAK Yasama hayatımızda önemli yeri olan “Torba Yasa” halkasına yeni bir torba yasa daha eklendi. 11.Nisan.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 91 maddeden oluşan “6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına [...]

Yayımlanma Tarihi   :  19.04.2013     AKTİF TOPLAMI 150 MİLYON TL’NIN, CİROSU 200 MİLYON TL’NIN VE ÇALIŞAN SAYISI 500 KİŞİNİN ALTI KISTASLARINDAN İKİSİNİ SAĞLAYAN LİMİTED ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYACAK 11 Nisan 2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6455 sayılı Kanun ile bazı Kanunlarda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden önemli olduğunu düşündüğümüz bazılarını aşağıda açıklayacağız. [...]

Yayımlanma Tarihi  :  03.04.2013     GRUP ŞİRKETLERİNDE KAPATILMASINA KARAR VERİLEN ŞİRKETLERİ BAŞKA BİR GRUP ŞİRKETİNE DEVRETMEK Mİ DAHA AVANTAJLI? TASFİYE ETMEK Mİ?   Ekonomik hayatta faaliyeti çeşitli nedenler ile sona eren sermaye şirketleri tasfiye sürecine sokularak tüzel kişiliğine son verilmekte veya başka bir grup şirketine devredilmektedir.   Tasfiye süreci en az bir yıl sürmekte [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21