Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  :  03.04.2013     GRUP ŞİRKETLERİNDE KAPATILMASINA KARAR VERİLEN ŞİRKETLERİ BAŞKA BİR GRUP ŞİRKETİNE DEVRETMEK Mİ DAHA AVANTAJLI? TASFİYE ETMEK Mİ?   Ekonomik hayatta faaliyeti çeşitli nedenler ile sona eren sermaye şirketleri tasfiye sürecine sokularak tüzel kişiliğine son verilmekte veya başka bir grup şirketine devredilmektedir.   Tasfiye süreci en az bir yıl sürmekte [...]

Yayımlanma Tarihi    :  01.04.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURADA ZORUNLU KAPSAM GENİŞLEMESİ Vergi uygulamalarında elektronik defter ve elektronik faturaya geçiş için, Vergi Usul Kanunun Mükerrer 242 ve Mükerrer 257’inci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki ve içerdiği hükümlere uygun olarak 2010 yılından bu yana yapılan muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Amaç, çok [...]

Yayımlanma Tarihi   :  22.03.2013   KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 7’nci maddesi belli şartların topluca gerçekleşmesi halinde yurt dışı iştiraklere yatırım yapan mükelleflere bu iştiraklerinden fiilen kar payı dağıtılmasa bile; kar payı dağıtılmış olduğu kabul edilip ve bu iştiraklerin kazançlarının Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulacağına hükmetmektedir. 01.01.2006 tarihinden itibaren [...]

Yayımlanma Tarihi   :  12.03.2013   BU HARCAMALARI YAPTIYSANIZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMENİZDE AYRICA İNDİREBİLİRSİNİZ Mart ayında şahıslar öncelikle bir önceki yıl elde ettikleri çeşitli gelirlerin istisnaya tabi olmayan net tutarlarını hesaplarlar ve daha sonra bu tutarların beyanname ile bildirilip bildirilmeyeceğini tespit ederler. Beyannameye dahil edilmesi gereken kazançlarını beyannamede toplarlar. İşte beyanname ile bildirilen bu kazançların [...]

Yayımlanma Tarihi   :  04.03.2013   GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMENİZ GEREKİYOR MU?   2012 yılında ticari, zirai veya mesleki kazanç elde ettiyseniz ve kazancınız muafiyet ve istisna kapsamında değilse her yıl olduğu gibi bu yıl da gelir vergisi beyannamesi vereceksiniz. Ancak elde ettiğiniz gelir; -gayrimenkul sermaye iradı, -menkul sermaye iradı, -ücret ve -diğer kazanç ve [...]

Yayımlanma Tarihi    :  04.03.2013   BAĞIMSIZ DENETİM BÜYÜKLERDEN VE ÖZELLİKLİ ŞİRKETLERDEN BAŞLADI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen ilk haliyle sermaye şirketlerinin tamamı için bağımsız denetimi zorunlu kılmıştı. Kanun yürürlüğe girmeden 2 gün önce Resmi Gazetede yayınlanan 6335 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı değişikliklerden biri de sermaye şirketlerinin denetimi konusunda [...]

Yayımlanma Tarihi     :   18.02.2013   Bülent ÇAKAR info@vergimuhasebedenetim.com İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN (DSŞ’NE, SDTŞ’NE, BAĞLI ORTAKLIKLARA vb.ne)  İHRAÇ KAYITLI TESLİMİNDEN DOĞAN MAHSUBEN İADELER DE RAPORSUZ VE TEMİNATSIZ YAPILABİLMELİDİR   İndirimli orana tabi malların tesliminden doğan nakden veya mahsuben iadelerin usul ve esaslarını açıklayan 119 nolu KDV Genel Tebliğinde (6.2. bölümü) indirimli orana [...]

Yayımlanma Tarihi  :  14.01.2013     MART AYI SONUNA KADAR YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   Bülent ÇAKAR info@vergimuhasebedenetim.com   28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelikte anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa paralel düzenlemeler yapılmıştır. Bilindiği üzere bu yılın Mart [...]

Yayımlanma Tarihi   : 07.01.2013     Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura  Düzenleme Zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı 213 sayılı V.U.K.nun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı yetki ve aynı Kanunun mükerrer 257.nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1.nci ve 3.ncü bendinde sayılan yetkilere dayanarak çıkardığı 397 ve 416 seri numaralı Vergi Usul Kanunu genel [...]

Yayımlanma Tarihi    :  25.12.2012   BÜROKRASİ 2023 HEDEFLERİNE HAZIR MI? “Yasama önemlidir, ancak Türkiye’de uygulama (“üçüncül mevzuat”) daha önemlidir daha belirleyicidir” Türkiye’nin ve Türk insanının Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşmak istediği önemli hedefleri var. Hedefler büyük, hedefler iddialı. Ülke içinde yaşadığımız sorunlar yada dünyadan kaynaklanan sorunlar bizi bu hedeflerin neresine vardırır sorusunun cevabını 10 sene [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21