Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.0332 4.0405
Euro 4.9670 4.9760
Sterlin 5.6613 5.6908
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  :  14.01.2013     MART AYI SONUNA KADAR YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   Bülent ÇAKAR info@vergimuhasebedenetim.com   28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelikte anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa paralel düzenlemeler yapılmıştır. Bilindiği üzere bu yılın Mart […]

Yayımlanma Tarihi   : 07.01.2013     Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura  Düzenleme Zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı 213 sayılı V.U.K.nun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı yetki ve aynı Kanunun mükerrer 257.nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1.nci ve 3.ncü bendinde sayılan yetkilere dayanarak çıkardığı 397 ve 416 seri numaralı Vergi Usul Kanunu genel […]

Yayımlanma Tarihi    :  25.12.2012   BÜROKRASİ 2023 HEDEFLERİNE HAZIR MI? “Yasama önemlidir, ancak Türkiye’de uygulama (“üçüncül mevzuat”) daha önemlidir daha belirleyicidir” Türkiye’nin ve Türk insanının Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşmak istediği önemli hedefleri var. Hedefler büyük, hedefler iddialı. Ülke içinde yaşadığımız sorunlar yada dünyadan kaynaklanan sorunlar bizi bu hedeflerin neresine vardırır sorusunun cevabını 10 sene […]

Yayımlanma Tarihi :  2012.2012     2013 DÖNEM SONU MALİ TABLOLARINI ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLEYECEK OLAN ŞİRKETLER   Uluslararası muhasebe standartlarının karşılığı olan TMS/TFRS uygulayacak şirketler belirginleşmeye başladı. Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulayacak Kuruluşlar 17 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KGS (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) Kararında TMS/TFRS uygulayacak şirketler belirlenmiştir. Bu […]

Yayımlanma Tarihi  : 13.12.2012     2013 TASDİK EDİLECEK TİCARİ DEFTERLER Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun yürürlüğe girmeden önce yayınlanan 6335 sayılı kanun ile bazı maddelerde değişikliğe gidilmiştir.Değişiklik yapılan alanlardan biride ticari defterlerin onaylarına ilişkin maddelerdir. Bu çalışmada 2012 yılının son dönemine girdiğimiz bu günlerde 2013 yılında […]

I. GİRİŞ: Günümüzde şirketler ekonomik, teknik, finansman kolaylığı, vergi avantajları ve benzeri birçok nedenle birleşebilmektedirler. Çalışmamızda, şirket birleşmeleri konusu, ticaret ve vergi kanunları açısından ele alınmış ve gerekli açıklamalara izleyen bölümlerde yer verilmiştir. II. TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN BİRLEŞME:   A. Ticaret Şirketleri ve Birleşme İlkeleri: Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir. […]

Adnan YILDIRIM adnanyidirim@batiymm.com.tr Twitter: @adnyildirim OSB’LERDE VERGİSEL KOLAYLIKLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI Vergi uygulamaları bakımından dernek gibi kabul edilen OSB’lerin kendi tüzel kişilikleri ve yatırımcılarının yararlanabileceği vergisel muafiyet ve istisnalar bulunmaktadır. Halen uygulanmakta olan vergisel muafiyet, istisna,indirim vd.desteklerin yasal dayanakları aşağıdaki belirtilmiştir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde:21:”OSB tüzel kişiliği, bu kanunun uygulaması […]

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE ŞAHIS SİGORTALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   29.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak 23.10.2012 tarihinde 85 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlamıştır. Esas […]

Yayımlanma Tarihi   :  14.11.2012     HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ-HİS SERTİFİKASI, GÜVENİLİR İHRACATÇILARIMIZDAN BAŞLAYARAK YAYGINLAŞTIRILMALIDIR Bilindiği gibi 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana zaman zaman boyutu değişmekle beraber ihracatçılarımızın KDV iadeleri konusundaki şikayetleri devam etmektedir. Son yıllarda bir yandan indirimli oran uygulamaları ile KDV iadesi taleplerinin azaltılması amaçlanmakta, […]

Yayımlanma Tarihi  :   15.10.2012     Adnan YILDIRIM @adnyildirim ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI, YASAL DEĞİŞİKLİK GEREKTİREN BİR SORUN Yeni TTK anonim şirketlerde sermaye artırımında yeni esaslar getirmiştir. Konuyla  ilgili düzenlemeler TTK’nun 456-472. Maddelerinde düzenlenmiştir. Eski Kanunda sadece 4 maddede (eski TTK Md:391-394) ve kısa madde metinlerinde düzenlenmiş bulunan sermaye artırımı konusuna yeni TTK’da 17 […]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20