Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7151 4.7236
Euro 5.4667 5.4765
Sterlin 6.2346 6.2671
Güncelleme Tarihi: 18.06.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

I. GİRİŞ: Günümüzde şirketler ekonomik, teknik, finansman kolaylığı, vergi avantajları ve benzeri birçok nedenle birleşebilmektedirler. Çalışmamızda, şirket birleşmeleri konusu, ticaret ve vergi kanunları açısından ele alınmış ve gerekli açıklamalara izleyen bölümlerde yer verilmiştir. II. TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN BİRLEŞME:   A. Ticaret Şirketleri ve Birleşme İlkeleri: Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir. [...]

Adnan YILDIRIM adnanyidirim@batiymm.com.tr Twitter: @adnyildirim OSB’LERDE VERGİSEL KOLAYLIKLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI Vergi uygulamaları bakımından dernek gibi kabul edilen OSB’lerin kendi tüzel kişilikleri ve yatırımcılarının yararlanabileceği vergisel muafiyet ve istisnalar bulunmaktadır. Halen uygulanmakta olan vergisel muafiyet, istisna,indirim vd.desteklerin yasal dayanakları aşağıdaki belirtilmiştir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Madde:21:”OSB tüzel kişiliği, bu kanunun uygulaması [...]

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE ŞAHIS SİGORTALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   29.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Maliye Bakanlığı konuya ilişkin olarak 23.10.2012 tarihinde 85 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlamıştır. Esas [...]

Yayımlanma Tarihi   :  14.11.2012     HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ-HİS SERTİFİKASI, GÜVENİLİR İHRACATÇILARIMIZDAN BAŞLAYARAK YAYGINLAŞTIRILMALIDIR Bilindiği gibi 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana zaman zaman boyutu değişmekle beraber ihracatçılarımızın KDV iadeleri konusundaki şikayetleri devam etmektedir. Son yıllarda bir yandan indirimli oran uygulamaları ile KDV iadesi taleplerinin azaltılması amaçlanmakta, [...]

Yayımlanma Tarihi  :   15.10.2012     Adnan YILDIRIM @adnyildirim ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI, YASAL DEĞİŞİKLİK GEREKTİREN BİR SORUN Yeni TTK anonim şirketlerde sermaye artırımında yeni esaslar getirmiştir. Konuyla  ilgili düzenlemeler TTK’nun 456-472. Maddelerinde düzenlenmiştir. Eski Kanunda sadece 4 maddede (eski TTK Md:391-394) ve kısa madde metinlerinde düzenlenmiş bulunan sermaye artırımı konusuna yeni TTK’da 17 [...]

Yayımlanma Tarihi    :  15.10.2012     BAKANLAR KURULU KARARI TASLAĞINA GÖRE ŞEFFAFLAŞMA 01.01.2014’TEN İTİBAREN BAŞLAYACAK Bir önceki makalemizde ekonomik ve sosyal hayatta doğru kavramların başarıyla uygulanabilmesi için sadece hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığını, toplumun ekonomik ve sosyal altyapısının, başka bir deyişle objektif koşulların temel belirleyici olduğuna işaret etmiştik. Hepimizin üzerinde hem fikir olduğumuz önerme şudur: [...]

Yayımlanma Tarihi   :    10.10.2012   Adnan YILDIRIM @adnyildirim BÜTÇE HAPŞIRINCA VERGİLERİ ARTIRMAK EKONOMİYİ HASTA EDER…. Haziran ayındaki kamu bütçe dengesinde görülen bozulma hemen vergiyi akla getirmiş, Eylül ayı başından itibaren olası vergi artışları konuşulmaya başlanmıştır. Bu ortamda, Maliye bürokrasisinde yıllardan beri rutin olarak yapılan muhtelif çalışmalar, yapılan tartışmaların malzemesi olmaktadır. Hemen hemen basın [...]

Yayımlanma Tarihi    :  09.10.2012     ÜLKEMİZDEKİ ŞİRKETLERİN ŞEFFAFLAŞMASI NE KADAR ELZEM? HANGİ BÜYÜKLÜKTEKİ ŞİRKETLER ŞEFFAFLAŞMALI? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Sayın Prof  Dr Ünal Tekinalp’in başkanlığında bir komisyon tarafından kaleme alındı ve yasama süreci sonunda yasalaşarak 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ticari  yaşama ilişkin adeta devrim sayılabilecek [...]

Yayımlanma Tarihi   :  24.09.2012   Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun “ticaret şirketleri” başlıklı ikinci kitabının “anonim şirket” başlıklı dördüncü kısmının “esas sözleşmenin değiştirilmesi” başlıklı beşinci bölümünün “özel değişiklikler” başlıklı ikinci ayrımında yer alan 456 ila 472 nci maddelerde sermaye artırımı konu edilmektedir. Anonim şirketlerde sermaye artırımı konusunda eski 6762 sayılı TTK ile yeni 6102 sayılı [...]

Yayımlanma Tarihi     :  20.09.2012     İş  Adamlarına Yeşil Pasaport, Yeni TTK Değişiklikleri ve Diğer Talepler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kuruluşunun 60. yılında, 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılan 67. genel kurulunda Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU tarafından dile getirilen konulardan, delegelerde kuvvetli karşılık bulan ve benim de  bazı şartlarla desteklediklerime değinmek istiyorum. · [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21