Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

Yayımlanma Tarihi  : 12.09.2011   GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Gümrük mevzuatımızda bazı gerçek ve tüzel kişilerin gümrük işlemlerinin daha hızlı yürümesi için özel bir statüye sahip olabilmeleri öngörülmüştür. En son Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 20 Ağustos 2011 tarihli 5 seri nolu (Basitleştirilmiş Usul) Tebliği ile bu konuda yayınlanan [...]

Yayımlanma Tarihi    :  12.08.2011   ADNAN YILDIRIM Y.M.M VERGİDE TEK TEK ÖZELGE YERİNE TOPLU SİRKÜLER DÖNEMİ Gelir İdaresi Başkanlığı, 08.08.2011 tarih ve 60 nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerini web sitesinde yayınladı. Uzun zamandır beklenen ve taslağı ilgililerin görüş ve önerilerine daha önceden açılmış olan bu sirkülerin çok titiz ve emek harcanan bir çalışma ürünü [...]

Yayımlanma Tarihi   :  29.12.2010   Bülent ÇAKAR Y.M.M. “AF YASASI” TASARISINDA ORTAK CARİ HESAPLARI DA KASA HESABI GİBİ DÜZELTİLEBİLMELİDİR Halen Mecliste görüşülmekte olan “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” nın 11’nci maddesi ile kayıtlarda yer [...]

Yayımlanma Tarihi   :  13.12.2010   Mehmet ATILGAN YMM HATALI BEYAN EDİLİP ÖDENEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi, Kanun’a bağlı listelerde tek tek sayılan bazı ürünlerden alınan dolaylı bir vergi türüdür. Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar,Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) [...]

Yayımlanma Tarihi   :   13.12.2010   Bülent ÇAKAR YMM YENİ “AF YASASI” TASARISINDA İŞLETMEDE MEVCUT ANCAK KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA ALINMASININ SONUÇLARI Halen TBMM’de bulunan yasa tasarısının 10’ncu maddesinde işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Emtia, makine, teçhizat [...]

Yayımlanma Tarihi    :   30.11.2010   VERGİ İNCELEMESİNDE YENİ DÖNEM 2011 YILINDA BAŞLIYOR 01.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mevzuatımızda yer alan vergi incelemesi hükümlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 1.1.2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Türkiye’deki beyannameli [...]

Yayımlanma Tarihi   :  23.11.2010   KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ KUR FARKI, FİYAT FARKI, VADE FARKI VE İADE DURUMLARINDA TEVKİFAT OLMALI MIDIR? I- GENEL AÇIKLAMA: Mali İdare mükelleflerin takibinin güçlüğü nedeniyle verginin tarh, tahakkuk ve tahsilatlarında meydana gelebilecek olan gecikme ve kaybın önüne geçebilmek amacıyla çeşitli önlemlere başvurmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer [...]

Yayımlanma Tarihi   :   23.06.2010 Sinan GÜNGÖR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Aktifte Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi Şirketlerin aktifine kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı konusunda yapılan düzenlemeler ile kurumların likiditesini artırmak ve öz sermayelerinin daha güçlü hale gelmesini teşvik etmek amacıyla vergisel [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   HALEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA OLAN KİŞİLERİ İSTİHDAM EDENLER, İŞÇİ VE İŞVEREN PAYI SİGORTA PRİMLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİN, ASGARİ ÜCRETİN % 1’İNE TEKABÜL EDEN KISMINI, KALAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİNCE ÖDEMEYECEKLERDİR Bilindiği üzere, 18.8.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   GAYRİMENKUL SATIŞ ZARARININ GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI Zeki Gündüz Dünya Gazetesindeki 15.04.2009 tarihli köşe yazısında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21