Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.0848 4.0922
Euro 4.9862 4.9952
Sterlin 5.6872 5.7169
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Makaleler

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL VE ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ Gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş usul ve bu usulden yararlanmak üzere verilen onaylanmış kişi statü belgesi (OKSB), gümrük sistemimizde birkaç yıldan beri yürürlükte olan ve Gümrük Yönetmeliği’nin 17A ila 17D, 135 ila 163, 207 ve 650 ila 657 nci maddelerinde düzenlenmiş bir uygulamadır. 30 Haziran 2009 Tarihli Resmi […]

Yayımlanma Tarihi  :  26.04.2010   İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ İş sözleşmeleri, taraflar arasında ilişkinin sona ermesi halinde, hak ve borçların tespit edilmesinde önemli bir belge niteliğindedir. İş sözleşmeleri, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenebilmektedir. İş sözleşmelerinde süre bir yıl veya üzerindeyse yazılı şekil şartı zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinin türleri şunlardır: Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri En çok otuz iş […]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   SÖZLEŞME GEREĞİ ÖDENEN TAZMİNATLARIN GİDER YAZILMA KOŞULLARI Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41/6 maddesinde “Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)” gider yazılamaz, hükmü yeralmaktadır. Aynı Kanunun “İndirilecek Giderler” […]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Birleşen KOBİ’lere Büyük Teşvik: Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısında, KOBİ’lerin 31.12.2009 tarihine kadar yaptıkları birleşmelerde çok önemli teşvik unsurları yer almaktadır. Bu birleşmelerde mevcut uygulamada yer alan devralınan kurumun birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının mahsubunun yanısıra; […]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Teğet tartışmalarını takip eden uzun bir suskunluk döneminden sonra krize yönelik tedbirler birbiri ardına gelmeye başladı. Yazımızda geçtiğimiz günlerde getirilen yenilikler ve yapılan düzenlemelerden bahsedilmektedir. Serbest Bölgelerdeki İmalatçı Şirketlerin İstihdam Ettiği Personelin Ücretlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopaj İstisnası: 12 Mart 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan […]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan KKEG Niteliğindeki Faize İlişkin KDV’nin Düzeltilmesi Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerden aldıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin üç katını aşan kısmı, örtülü sermaye sayılmaktadır. Örtülü sermaye üzerinden borçlu kurumun ödediği […]

Yayımlanma Tarihi    :  07.04.2010   HAZİNE ZARARI NASIL ORTAYA ÇIKAR? GİDER KAYDEDİLMEMİŞ OLSA DAHİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ GÖRÜŞÜNDE OLAN VERGİCİLER DE VAR 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan transfer fiyatlandırması uygulamasına 1.1.2007 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bilindiği üzere KVK’na göre kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri […]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   ALICILARA CİRO PRİMİ OLARAK BEDELSİZ MAL VERENLERİN MALIN EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMALARI GEREKTİĞİ Zeki Gündüz 08.04.2009 tarihli Dünya Gazetesindeki köşe yazısında, faturalardaki yüksek iskontoların veya (0) sıfır bedelli mal teslimlerinin, Mali İdare açısından sorun teşkil ettiğini belirtmiş ve konuyla ilgili 2009 tarihli bir muktezaya köşesinde yer vermiştir. […]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   GELİR İDARESİNE GÖRE, TASFİYEYE GİRMEDEN ÖNCE SERMAYEYE EKLENMİŞ OLAN GEÇMİŞ YIL KARLARI, TASFİYE SONUNDA SERMAYENİN ORTAKLARA DAĞITILMASI DURUMUNDA KAR DAĞITIMI STOPAJINA TABİ OLACAKTIR Tasfiye: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının tayin ve tespiti ile […]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR VERGİ AFFI BEKLENTİSİ ARTIYOR: Kamuoyunda vergi borçlularına yönelik vergi affı beklentisi giderek artıyor. Gerekçesi ise kriz nedeniyle ödenemeyen vergi borçları. 25.07.2009 tarihli yazısında Şükrü Kızılot’da bu konuya değinmiş ve yazısına bir de vergi alacaklarını gösteren bir tablo eklemiş. Vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş prim ve vergi […]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20