Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2012 Sirkülerleri

TAŞIMACILIK İSTİSNASINA İLİŞKİN 61 NOLU KDV SİRKÜLERİ İstisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan belgelerle tevsik edilebilecektir.   Uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesinin, taşıma faturası ile indirilecek ve yüklenilen KDV listesinin yanı sıra, taşıma [...]

41 NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ     28 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28218   Maliye Bakanlığından:   BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41)   1. Giriş   Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira [...]

GMSİ (KİRA GELİRİ) BEYANNAMELERİ GİB’NIN ÖNCEDEN HAZIRLADIĞI BEYANNAMELER İLE VERİLECEKTİR     2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükellefler bu iratlarına ilişkin beyannamelerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile vereceklerdir.   Sistemin amacı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetleri azaltmak ve vergiye [...]

2011 ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 3 ŞUBAT 2012 SAAT 24’E KADAR UZATILMIŞTIR       31 Ocak 2012 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 51   Konusu: 31.01.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi: [...]

OKUL, SAĞLIK HİZMET TESİSİ VE ÖĞRENCİ YURDU OLARAK KULLANILACAK PREFABRİK YAPI TESLİMLERİNDE KDV ORANI 15 TEMMUZ 2012 TARİHİNE KADAR % 1 OLARAK UYGULANACAKTIR       27 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28186   Karar Sayısı : 2012/2697   Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR   413 seri nolu VUK genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahiplerine mükellef bilgileri bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.   Mükellef Bilgileri Bildirimini Vermek Zorunda Olanlar:   1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;   a. Kurumlar vergisi, [...]

2011 YILI SONUNDA DÖVİZ DEĞERLEMELERİNDE UYGULANACAK KURLAR   20 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan 412 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2011 yılı sonunda döviz cinsinden paralar ile senetli veya senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar ilan edilmiştir.     20 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28179   Maliye Bakanlığından:   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA [...]

282 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ     Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.       19 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28178   Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler [...]

116 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ     19 Ocak 2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 116 seri nolu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.   Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler:   Bu kapsamdaki  teslim ve [...]

TÜREV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İLE BAZI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNİN BSMV YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ           19 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28178   Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89   Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden [...]

Sayfa 1 2 3 4 5