Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2012 Sirkülerleri

KURUMLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ     19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde kurumların türev ürünlerden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi ilgili açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalar 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenmiştir.   Yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.   Forward Sözleşmeleri:   Forward sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeye [...]

YILLIK BEYANNAME ÜZERİNDEN MAHSUP EDİLEMEYEN  TEVKİF SURETİYLE KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNDE DİLEKÇE EKİNDE BELGE İSTENİLMEYECEKTİR       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Gelir Vergisi Sirküleri/79   Konusu :Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında. Tarihi :05/01/2012 Sayısı :GVK-79/2012-1/Mahsup ve İade İlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Madde 121 İlgili [...]

BANKALARIN ŞUBELERİ TARAFINDAN VERİLEN MUHTASAR BEYANNAMELERİN TEK BİR BEYANNAME İLE GENEL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEBİLECEĞİ HK         03 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28162   Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  (SERİ NO: 281)   5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı [...]

DAMGA VERGİSİ MAKTU TUTARLARI % 15 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu [...]

59 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 59 nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde, 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.   2011 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI       31 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28159   Maliye Bakanlığından:   HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,   “…   Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi [...]

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR   30 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28158   Maliye Bakanlığından: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2011/1)   Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,   “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.   Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımıve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI     30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararına göre brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi olmuştur. 1.1.2012 – 30.6.2012 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarı; 16 yaşından büyükler için                    886,50 TL   16 yaşını doldurmamışlar için              760,50 TL 1.7.2012 – 31.12.2012 tarihleri [...]

MAKTU DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI % 15 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR      30 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28158 Karar Sayısı : 2011/2628 Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu [...]

VERGİSEL İŞLEMLERDE UYGULANACAK REESKONT FAİZ ORANI % 17,75 OLACAKTIR     TCMB yayımladığı Tebliğ ile iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiştir. Bu değişiklik vergisel işlemlerde esas alınacak iskonto faiz oranını da değiştirmiştir. Söz konusu Tebliğ ile 29.12.2011 tarihinden itibaren; -vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto [...]

Sayfa 1 2 3 4 5