Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2012 Sirkülerleri

BAZI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV ORANI %1 OLMUŞTUR     27 Aralık 2011 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerinde; -Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması ile   -Bazı makine ve teçhizatın finansal kiralamaya konu olmak üzere finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu [...]

2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL   26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye – Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:58)    1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca [...]

2012 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI      26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:8)   Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI       26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39)   I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI        26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:40) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ 26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 43 nolu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinde, Veraset  ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan istisna tutarları ile vergi tarifesinin 2012 yılında uygulanacak tutarları yayımlanmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda, 1.1.2012 tarihinden itibaren [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR     26 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 280 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılmış bazı had ve tutarlar yer almaktadır. 1.   Konut Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkullerden Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna Tutarı [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR    26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 411 nolu VUK Genel Tebliğinde, 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılmış bazı had ve tutarlar belirlenmiş olup Tebliğe ekli liste aşağıda yer almaktadır.  26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: [...]

Sayfa 1 2 3 4 5