Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   .  26.12.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim   TÜKETİCİLERE YENİ HAKLAR 2014  YILININ İKİNCİ YARISINDA Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önemli temel yasa değişiklikleri bakımından yoğun bir dönem geçiriyor. Yeni Türk Ticaret Kanununun ardından sebze meyve halleri, lisanslı depoculuk, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesi konularındaki  kanuni ve idari düzenlemeler yada tasarı hazırlıkları [...]

Yayımlanma Tarihi    :   16.12.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim OSB’LERDE TEK BACAKLI KOYUNDAN İKİ POST ÇIKIYOR! Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan ve çözüm bekleyen sorunlardan birisi de “çevre temizlik vergisi” ile “ evsel katı atık toplama ücreti”nin bölge kullanıcılarından mükerrer olarak alınmasıdır. OSB’lerde, evsel katı atık toplama dışındaki diğer belediye hizmetlerinin tamamı bölge yönetimleri [...]

Yayımlanma Tarihi    :   14.11.2013   AKTİFLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNDEN KAYNAKLANAN ÖZSERMAYE FARKLARI YASAL KAYITLARA ALINABİLİR Mİ   Bülent ÇAKAR YMM Türk Ticaret Kanunumuzun 376′ncı maddesinde (eski TTK’nun 324′ncü maddesi) anonim şirketin sermayesini yitirmesi durumunda ne gibi önlemlere başvurulacağı açıklanmaktadır. Benzer hükümler Kanunun 633′ncü maddesinde limited şirketler için de öngörülmüştür. 376′ncı maddenin birinci fıkrasına göre, [...]

Yayımlanma Tarihi    : 05.11.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim   RAF ÖMRÜ SÜREKLİ UZATILAN “PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ KANUN TASARISI” TASLAĞI GÖRÜCÜYE ÇIKTI Başta bakkallar olmak üzere küçük esnafın, tüccarın ve sanayicinin tamamının mevcut durumda bir boyutuyla zarar gördüğü/ sorun yaşadığı ve sonuçta olumsuz etkilendiği hipermarketler ve AVM’ler konusu yılan hikayesine dönen yılların konusudur. Perakende [...]

Yayımlanma Tarihi     :   09.10.2013   YENİ GELİR VERGİSİ TASARISINDA GAYRİMENKUL SATIŞ  KAZANCI İSTİSNASI   1.GİRİŞ Geçtiğimiz yasama döneminde Bakanlar Kurulunda kabul edilip plan ve bütçe alt komisyonuna gönderilen  Gelir Vergisi yasa tasarısı yeni yasama yılında görüşülecek önemli  kanunlardan biridir.Söz konusu tasarı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunlarını birleştirmiştir.Tasarı  91 maddeden oluşmakta [...]

Yayımlanma Tarihi   :    03.10.2013   Adnan YILDIRIM adnanyildirim@batiymm.com.tr @adnyildirim ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM, TEMSİL VE KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:A Sıra No:5 nolu Tahsilat Genel Tebliği ile devlet alacaklarının tahsilinde güncel mevzuat ve teknolojiye uygun yeni uygulamalar açıklanmıştır. Tebliğe göre, mevcut durumda sadece banka hesaplarına uygulanan elektronik haczin [...]

Yayımlanma Tarihi   :   03.09.2013   adnanyildirim@batiymm.com.tr   GELİR İDARESİ’NİN 2013 FAALİYETLERİ 8.12.2003 tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerine stratejik plan hazırlama, performans programı ile performansa dayalı bütçe yapma ve periyodik olarak faaliyet raporları hazırlama vd. görevleri vermiştir. Kanunun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Merkezi yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerine [...]

Yayımlanma Tarihi    .  30.07.2013     @adnyildirim YENİ GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI BİR REFORM MU? Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunda görüşülerek Başbakanlık tarafından da 12.06.2013 tarihinde TBMM’ye gönderildi. Halen Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan tasasının, TBMM’nin Ekim ayında açılışını müteakip görüşmelerinin yapılarak 2014 başında yürürlüğe girecek şekilde yasalaştırılması beklenmektedir. Tasarıyla, Mevcut [...]

Yayımlanma Tarihi    : 15.07.2013     ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA TABİ MİSİNİZ   5 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 397 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulaması kapsamına giren mükellefler 1 Eylül 2013 tarihine kadar Maliye Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Uygulama kapsamında mısınız 421 nolu VUK Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükellef [...]

Yayımlanma Tarihi    :  25.06.2013   İHRACATÇILARIMIZIN KDV İADELERİ İLE VUK’’NDA ÇÖZÜM BEKLEYEN ÖNCELİKLİ KONULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İhracatçılarımız pazarlama, finansman,döviz kurları, pariteler, hedef pazarlardaki sorunlar, rekabet halinde olduğumuz ülkeler, yurt içinde çok sayıda mevzuatın öngördüğü bürokrasi vb. konjonktüre göre değişen pek çok sorun yaşamaktadırlar. Bu yazımızda, Katma Değer Vergisi iadelerinde yaşanan sorunlar ile yine [...]

Sayfa 1 2 3