Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Sirkülerleri

2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI İLE MATRAH DİLİMLERİ   30 Aralık 2013  PAZARTESİ   Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. İstisna Tutarları Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan [...]

2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI     30 Aralık 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik [...]

2014 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI   30 Aralık 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 43 I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu [...]

2014 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE UYGULANACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ   30 Aralık 2013  PAZARTESİ   Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 10) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu [...]

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı    : 87893753-010.06.01.[36-1 ] -129680 Tarih: 12/12/2013 Konu  : Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2013/1)   TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No: 2013/1) ………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 tarihli ve E. No:2012/107, K. No:2013/90 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü [...]

MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 25 EKİM CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 91 Konusu: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması. Tarihi: 22/10/2013 Sayısı: GVK-91/2013-6/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması   1. Giriş 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler [...]

2013 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE KULLANILACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 30   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 21/10/2013 Sayısı : KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi – 21   İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde [...]

1 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN İADE TALEP DİLEKÇELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR   10 Ekim 2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 429 nolu VUK Genel Tebliğine göre; 1. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, GİB’nın internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 2. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak [...]

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31 EKİM 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR     31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA                Resmî Gazete Sayı : 28724 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5174 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 [...]

BA-BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 2 AĞUSTOS GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 66 Konusu : 31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 24 / 07 / 2013 Sayısı : VUK – 66 / 2013- [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6