Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Sirkülerleri

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ 15 NİSAN 2013, BA BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 3 NİSAN 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62   Konusu : 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri [...]

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE ŞUBAT 2013 KDV BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri / 88   Konusu : Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 24/03/2013 Sayısı : GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi [...]

KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/05] Toplantı Tarihi: 28/2/2013 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncümaddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekteki şekilde yayımlanmasına karar verilmiştir.   EK BAĞIMSIZ DENETİME [...]

EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2013/1   2013 yılında, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri yapılacaktır. Söz konusu takdir işlemlerinin esasları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan  2013/1 sayılı iç genelge ile belirlenmiştir. Arsa ve arazilere ait [...]

2013/Ocak Dönemi Ba Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 4 Mart 2013 Saat 24:00’a Kadar Uzatılmıştır     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60   Konusu : 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 27/02/2013 Sayısı : VUK – 60 [...]

117 nolu KDV Genel Tebliğinde Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tevkifat uygulanacak külçeler arasına kurşun külçeler de eklenmiştir. Kurşun ürünlerinin tesliminde de tevkifat yapılacaktır. Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından imal edilen anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, [...]

Kümes Hayvanı Etlerinin Toptan Teslimindeki KDV Oranı % 8 Oldu     24 Şubat 2013  PAZAR           Resmî Gazete Sayı : 28569 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4345 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/2/2013 tarihli ve 15187 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi [...]

424 nolu VUK Genel Tebliği İle Bazı Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır 21 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 nolu VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerinin gönderilmesi ile ilgili 420 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde [...]

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4288 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/1/2013 tarihli ve 5825 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli [...]

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik     YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6