Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2013 Sirkülerleri

58 nolu VUK Sirküleri/Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Edilen Mükellefler Hakkında 421 nolu VUK Genel Tebliği ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil edilmişlerdir. Bu [...]

59 nolu VUK Sirküleri/Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süreleri Uzatılmıştır   7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma [...]

86 nolu GVK Sirküleri/Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/86   Konusu : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 13 /02/2013 Sayısı : GVK-86/2013-1/Geçici Vergi Beyannamesi-4 İlgili Olduğu Maddeler [...]

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA 6385 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   19 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklikler yapan 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin önemli olan bazıları aşağıdaki gibidir: 1. Liseyi Bitiren Çocuklar 120 gün süreyle sağlık hizmetinden faydalanmaya devam edeceklerdir [...]

SGK 2013-8 nolu Genelgesi   19/01/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 6385 sayılı  Kanun ile; 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, 4/b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, Şubat 2013 sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferilerinin 31 Mayıs [...]

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/26     Yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların, Türkiye’de yetkilendirilmiş tam mükellef kurumlarla yapmış oldukları aracılık sözleşmelerine istinaden İMKB ve VOB’da gerçekleştirdikleri alım-satım işlemleri sırasında, teknoloji şirketlerinden, aracı kurumlardan veya borsalardan alınan eş yerleşim (colocation) hizmetleri nedeniyle kullandıkları sunucular, yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcılar açısından “işyeri” olarak değerlendirilmeyecektir.   Saygılarımızla. 5520 SAYILI [...]

SGK’nun 2013/7 nolu Genelgesi   Borç tebliğlerinin ilan yoluyla yapılmasına ilişkin usuller açıklanmıştır.   Saygılarımızla.             T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı    : 71266071.206.05.12/ 115 Konu : 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması 28/01/2013 GENELGE 2013/7 Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına [...]

2012/ARALIK BA VE BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56 Konusu : 31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.   Tarihi   : 28/01/2013   Sayısı : VUK – 56 / 2013- 01 / [...]

31.12.2012 DEĞERLEMELERİNDE UYGULANACAK KURLAR 26 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28540   Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423) Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit [...]

1.1.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARI     Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70) Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6