Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2015 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 29.04.2015 Sirküler No: 2015/46     e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri de 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı Gelir İdaresi Başkanlığınca bu gün yayımlanan VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dahil olanların 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturma ve imzalanma [...]

Sirküler Tarihi: 29.04.2015 Sirküler No: 2015/45     ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULUP İMZALANMASI VE MÜHÜRLENMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMAMIŞTIR SON GÜN 30 NİSAN 2015 22.04.2015 tarihli ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi (Elektronik [...]

Sirküler Tarihi: 28.04.2015 Sirküler No: 2015/44     SON GELİR VERGİSİ DÜZENLEMELERİ   23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ve düzenlemelerle asgari geçim indirimi hesaplamasında değişiklik yapılmış, [...]

Sirküler Tarihi: 22.04.2015 Sirküler No: 2015/43     Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır   Vergi Usul Kanunu Sirküleri /76  ile;  2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.   Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 22.04.2015 Sirküler No: 2015/42     Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı   22.04.2015 tarihli ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma [...]

Sirküler Tarihi: 20.04.2015 Sirküler No: 2015/41     ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı   Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye  ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri revize edilerek tek tebliğ haline getirilmek suretiyle hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/40     6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı   15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/39     2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacağına  İlişkin Sirküler Yayınlandı   13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/38     Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır   10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/04/2015 tarih ve 2015/7511 Sayılı Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı [...]

Sirküler Tarihi: 16.04.2015 Sirküler No: 2015/37     449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı   10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde; geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen cezalar konusunda açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7