Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2015 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 11.03.2015 Sirküler No: 2015/26     Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı   05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

Sirküler Tarihi: 11.03.2015 Sirküler No: 2015/25     ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır   05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere [...]

Sirküler Tarihi: 24.02.2015 Sirküler No: 2015/24     Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı   23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde; Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   [...]

Sirküler Tarihi: 24.02.2015 Sirküler No: 2015/23     Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı   23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 21.02.2015 Sirküler No: 2015/22     18.2.2015 tarih ve 2015/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı   İç Genelgede 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.     [...]

Sirküler Tarihi: 13.02.2015 Sirküler No: 2015/21     Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge   11.2.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lu  İç Genelge’de, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.   [...]

Sirküler Tarihi: 13.02.2015 Sirküler No: 2015/20     Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı 2.2.2015 tarih ve 2015/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflere ve nakliyecilikte kullanılan taşıtlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.    

Sirküler Tarihi: 03.02.2015 Sirküler No: 2015/19     Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı   2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, pirincin [...]

Sirküler Tarihi: 02.02.2015 Sirküler No: 2015/18     Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 445 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   Tebliğde;borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için [...]

Sirküler Tarihi: 02.02.2015 Sirküler No: 2015/17     Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı   288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Tebliğ’de Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7