Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/22 BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 22 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29987 Karar Sayısı : 2017/9917 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2017 tarihli ve 12109 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2017 Sirküler No: 2017/21 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Adı ile Verilecektir MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Resmi Gazete Tarihi: 18/02/2017 Resmi Gazete No: 29983 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, [...]

Sirküler Tarihi: 03.03.2017 Sirküler No: 2017/20 Sigorta Primlerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genelgesi   Sigorta primlerinin ertelenmesi hakkındaki genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2017-7 sayılı SGK Genelgesi  

Sirküler Tarihi: 03.03.2017 Sirküler No: 2017/19 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit [...]

Sirküler Tarihi: 03.03.2017 Sirküler No: 2017/18 SGK 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 14 Şubat 2017 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup [...]

Sirküler Tarihi: 28.02.2017 Sirküler No: 2017/17   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 11 SERİ NO.LU TEBLİĞİN GETİRDİKLERİ     KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini sunduğumuz 11 no.lu Tebliğ, 15.02.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. Tebliğin değişen bölümleri aşağıda özetlenmiştir. 1-Belirlenmiş alıcılar listesine “Büyükşehir [...]

Sirküler Tarihi: 23.02.2017 Sirküler No: 2017/16 AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Yönetmelik Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29979 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve [...]

Sirküler Tarihi: 23.02.2017 Sirküler No: 2017/15 Sahte Belge Düzenlenmesi Halinde Teminat Uygulaması VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin [...]

Sirküler Tarihi: 14.02.2017 Sirküler No: 2017/14 Birleşen KOBİ’ler için İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı [...]

Sirküler Tarihi: 10.02.2017 Sirküler No: 2017/13 31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Prim ve GV Stopaj Desteği Getirildi 09 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29974 Karar Sayısı: KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar [...]