Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/31 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 31/03/2017 Sayısı : KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 İlgili olduğu maddeler : Vergi [...]

Sirküler Tarihi: 23.03.2017 Sirküler No: 2017/30 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/90 Konusu: Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/29 2017 Yılında Uygulanacak İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviği GVK 297 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 297 16 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30009 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/28 İnşaat İşlerinde Düzenlenen Bazı Sözleşmelerin Damga Vergisi, Tapu Harçları ve KKDF Oranlarında Yapılan İndirimler Hk   15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeler aşağıdaki gibidir: İnşaat işlerine ilişkin bazı sözleşmeler, yapı denetim sözleşmelerinde damga vergisi oranı (0) sıfıra indirilmiştir. 3.09.2017 tarihine kadar konut [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/27 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin 31.03.2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi Tarih: 9 Mart 2017 Gelir İdaresi Başkanlığı ÖNEMLİ DUYURU Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/26 31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Uygulanacak İşveren Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Konu: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği GENELGE 2017- 10 1- Genel Açıklamalar 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/25 Asgari Ücret Desteği Hakkında SGK Genelgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 1105696 Tarih: 27/02/2017 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2017-9 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27 nci maddesi ile 5510 [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/24 6772 sayılı Kanun ile Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikler 6772 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda  yapılan önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılacaklardır. Kazançları [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/23   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 23/02/2017 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/22 BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 22 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29987 Karar Sayısı : 2017/9917 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/2/2017 tarihli ve 12109 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 [...]