Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 03.03.2017 Sirküler No: 2017/19 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit [...]

Sirküler Tarihi: 03.03.2017 Sirküler No: 2017/18 SGK 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 14 Şubat 2017 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup [...]

Sirküler Tarihi: 28.02.2017 Sirküler No: 2017/17   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 11 SERİ NO.LU TEBLİĞİN GETİRDİKLERİ     KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini sunduğumuz 11 no.lu Tebliğ, 15.02.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. Tebliğin değişen bölümleri aşağıda özetlenmiştir. 1-Belirlenmiş alıcılar listesine “Büyükşehir [...]

Sirküler Tarihi: 23.02.2017 Sirküler No: 2017/16 AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Yönetmelik Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29979 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve [...]

Sirküler Tarihi: 23.02.2017 Sirküler No: 2017/15 Sahte Belge Düzenlenmesi Halinde Teminat Uygulaması VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin [...]

Sirküler Tarihi: 14.02.2017 Sirküler No: 2017/14 Birleşen KOBİ’ler için İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12) MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı [...]

Sirküler Tarihi: 10.02.2017 Sirküler No: 2017/13 31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Prim ve GV Stopaj Desteği Getirildi 09 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29974 Karar Sayısı: KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar [...]

Sirküler Tarihi: 10.02.2017 Sirküler No: 2017/12 2016 Yılı Sonunda Döviz Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 477 08 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29973 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi [...]

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/11 İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Yapılabilecektir   03 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 seri nolu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerindeki KDV istisnası, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, [...]

Sirküler Tarihi: 03.02.2017 Sirküler No: 2017/10 Bazı Malların KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi, KDV ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış [...]