Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 12.08.2016 Sirküler No: 2016/30 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GETİRDİKLERİ   9.8.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ” Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Vergi Kanunları olmak üzere, 19 adet Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun bir kaç maddesi hariç, diğer maddeleri yayım [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/29     TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA YÖNELİK 10 NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI Maliye Bakanlığı 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu tebliğin  2.Maddesinde, indirimli kurumlar vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/28 SERMAYE AVANSI OLARAK ÖDENEN TUTARLAR DA NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ı  bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış [...]

Sirküler Tarihi: 27.07.2016 Sirküler No: 2016/27 Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 472 27 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29783 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ [...]

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/26 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin  ödeme sürelerinin uzatılması hakkında. 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin [...]

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/25 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Haziran-2016 Dönemi KDV1 Beyannamesinde Değişiklik Yapıldığını Bildirdi. 21.07.2016-  HAZİRAN 2016 KDV1 – BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.  

Sirküler Tarihi: 14.07.2016 Sirküler No: 2016/24 GİB Bir Duyuru Yayınlayarak Beyannamelerde Bazı Değişiklikler Yapıldığını Bildirdi 01.07.2016 – KDV1 – KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; 2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/23 BKK 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Karar Sayısı: 201/8998 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/6/2016 [...]

Sirküler Tarihi: 11.07.2016 Sirküler No: 2016/22   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Birden [...]

Sirküler Tarihi: 31.05.2016 Sirküler No: 2016/21   Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan “Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde” [...]