Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 21.04.2016 Sirküler No: 2016/12 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) 16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nin Birinci [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/11 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu                                  : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                     : 05/04/2016 Sayısı                                     : KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 İlgili olduğu maddeler          : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri       : Ticari Kazanç, Zirai [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/10 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı Tarihi : 05/04/2016 Sayısı : KVK-40/2016-2 İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10 İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/9 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2016/8661) 08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/3/2016 tarihli ve 28616 sayılı yazısı [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/8 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) 08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29678 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması [...]

Sirküler Tarihi: 25.03.2016 Sirküler No: 2016/7 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81 Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 23/03/2016 Sayısı : VUK-81 / 2016 -2 Giriş Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki [...]

Sirküler Tarihi: 21.03.2016 Sirküler No: 2016/6 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549) Tarih: 19 Mart 2016 19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29658 Karar Sayısı: 2016/8549 Ekli ” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürülüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/2/2016 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Tarih: 24 Şubat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASI 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) Yayımlandı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) 26 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/3 Nakit sermaye artırımlarında indirim Bilindiği üzere, 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere [...]