Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 24.05.2016 Sirküler No: 2016/20 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tebliğ ile yapılan değişiklikler maddeler itibariyle aşağıdaki gibidir: 1’inci maddede; ithalat işleminden sonra ithalat matrahında meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı vb nedenler ile) nedeniyle fazla ve yersiz ödenen KDV ithalatçıya iade edilmeyecek, ithalatçı tarafından indirim yoluyla [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/19   Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29718 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/18   İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6715 Sayılı Kanun 20 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29717 Kanun No: 6715 Kabul Tarihi: 6/5/2016 MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- Geçici iş ilişkisi, özel [...]

Sirküler Tarihi: 23.05.2016 Sirküler No: 2016/17   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/5) 20 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29717 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kapatma [...]

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/16 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usulde Uygulanacak İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlandı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 292 05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/15 % 1 KDV Oranına Tabi Olan Ekmeğin İçeriğinde Bulunacak Katkı Maddelerine Göre % 1 KDV Oranına Tabi Tutulması Hakkında Karar Yayımlandı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2016/8705) 05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Karar Sayısı: 2016/8705 [...]

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/14 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29702 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) [...]

Sirküler Tarihi: 22.04.2016 Sirküler No: 2016/13 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır Vergi Usul Kanunu Sirküleri 82 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu: 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2016 Sirküler No: 2016/12 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) 16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nin Birinci [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/11 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu                                  : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                     : 05/04/2016 Sayısı                                     : KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 İlgili olduğu maddeler          : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri       : Ticari Kazanç, Zirai [...]