Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 19.08.2016 Sirküler No: 2016/35   BKK 2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar 11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29798 Karar Sayısı : 2016/9091 Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji [...]

Sirküler Tarihi: 18.08.2016 Sirküler No: 2016/34 BKK 2016/9092 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Karar Sayısı : 2016/9092 Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 17.08.2016 Sirküler No: 2016/33   Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte ar-ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvik unsurları açıklanmıştır. Yönetmelikte yer alan konular ana başlıklar itbariyle aşağıda özetlenmiştir: Ar-Ge ve tasarım harcamalarının gelir ve kurumlar vergisinden indirimi Teknoloji merkezi işletmelerinde, [...]

Sirküler Tarihi: 16.08.2016 Sirküler No: 2016/32   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29797 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi [...]

Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Sirküler No: 2016/31 KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YAZILARIN, 1 EYLÜL 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ EDİLMESİ HAKKINDA Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine [...]

Sirküler Tarihi: 12.08.2016 Sirküler No: 2016/30 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GETİRDİKLERİ   9.8.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ” Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Vergi Kanunları olmak üzere, 19 adet Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun bir kaç maddesi hariç, diğer maddeleri yayım [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/29     TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA YÖNELİK 10 NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI Maliye Bakanlığı 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu tebliğin  2.Maddesinde, indirimli kurumlar vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2016 Sirküler No: 2016/28 SERMAYE AVANSI OLARAK ÖDENEN TUTARLAR DA NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ı  bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış [...]

Sirküler Tarihi: 27.07.2016 Sirküler No: 2016/27 Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 472 27 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29783 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ [...]

Sirküler Tarihi: 22.07.2016 Sirküler No: 2016/26 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin  ödeme sürelerinin uzatılması hakkında. 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin [...]