Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/8 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) 08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29678 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması [...]

Sirküler Tarihi: 25.03.2016 Sirküler No: 2016/7 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81 Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 23/03/2016 Sayısı : VUK-81 / 2016 -2 Giriş Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki [...]

Sirküler Tarihi: 21.03.2016 Sirküler No: 2016/6 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549) Tarih: 19 Mart 2016 19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29658 Karar Sayısı: 2016/8549 Ekli ” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürülüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/2/2016 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Tarih: 24 Şubat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASI 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) Yayımlandı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) 26 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/3 Nakit sermaye artırımlarında indirim Bilindiği üzere, 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2016 Sirküler No: 2016/2     01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLARI 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2016 Sirküler No: 2016/1     01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN GELİR VERGİSİ KANUNU HAD VE TUTARLARI 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında (%5,58)  artırılan [...]

İhracatta e-Fatura 01.01.2017 Tarihine Ertelendi 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 454 Sıra No.lu Tebliğde  değişiklik yapılmıştır.   454 Sıra No.lu Tebliğe göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet [...]

    Sirküler Tarihi:30.12.2015 Sirküler No: 2015/65   e-Tebligat 01.04.2016 Tarihine Ertelendi 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 456 Sıra No.lu Tebliğde  değişiklik yapılmıştır.   Değişikliğe göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinin gerekli başvuruları yaparak e-tebligat sistemini kullanmaya başlama zorunluluğu 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir. [...]