Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/15 % 1 KDV Oranına Tabi Olan Ekmeğin İçeriğinde Bulunacak Katkı Maddelerine Göre % 1 KDV Oranına Tabi Tutulması Hakkında Karar Yayımlandı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2016/8705) 05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Karar Sayısı: 2016/8705 [...]

Sirküler Tarihi: 05.05.2016 Sirküler No: 2016/14 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29702 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) [...]

Sirküler Tarihi: 22.04.2016 Sirküler No: 2016/13 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır Vergi Usul Kanunu Sirküleri 82 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu: 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2016 Sirküler No: 2016/12 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) 16 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29686 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nin Birinci [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/11 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu                                  : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                     : 05/04/2016 Sayısı                                     : KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 İlgili olduğu maddeler          : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri       : Ticari Kazanç, Zirai [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/10 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı Tarihi : 05/04/2016 Sayısı : KVK-40/2016-2 İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10 İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/9 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2016/8661) 08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/3/2016 tarihli ve 28616 sayılı yazısı [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2016 Sirküler No: 2016/8 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) 08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29678 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması [...]

Sirküler Tarihi: 25.03.2016 Sirküler No: 2016/7 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILDI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81 Konusu: 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 23/03/2016 Sayısı : VUK-81 / 2016 -2 Giriş Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki [...]

Sirküler Tarihi: 21.03.2016 Sirküler No: 2016/6 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549) Tarih: 19 Mart 2016 19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29658 Karar Sayısı: 2016/8549 Ekli ” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürülüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/2/2016 tarihli ve [...]