Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Duyuru Tarih: 24 Şubat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü BASIN AÇIKLAMASI 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/4 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) Yayımlandı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676 Sayılı Kanun) 26 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete [...]

Sirküler Tarihi: 10.03.2016 Sirküler No: 2016/3 Nakit sermaye artırımlarında indirim Bilindiği üzere, 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2016 Sirküler No: 2016/2     01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLARI 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci [...]

Sirküler Tarihi: 04.01.2016 Sirküler No: 2016/1     01.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞİŞEN GELİR VERGİSİ KANUNU HAD VE TUTARLARI 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında (%5,58)  artırılan [...]

İhracatta e-Fatura 01.01.2017 Tarihine Ertelendi 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 454 Sıra No.lu Tebliğde  değişiklik yapılmıştır.   454 Sıra No.lu Tebliğe göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet [...]

    Sirküler Tarihi:30.12.2015 Sirküler No: 2015/65   e-Tebligat 01.04.2016 Tarihine Ertelendi 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 456 Sıra No.lu Tebliğde  değişiklik yapılmıştır.   Değişikliğe göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinin gerekli başvuruları yaparak e-tebligat sistemini kullanmaya başlama zorunluluğu 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir. [...]

Sirküler Tarihi:28.12.2015 Sirküler No: 2015/64   İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 [...]

Sirküler Tarihi:28.12.2015 Sirküler No: 2015/63   Dikkat! 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 7.000,-TL ve Üstündeki Tahsilat Ve Ödemeler Banka v.b. Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacaktır 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsikine ilişkin olarak yıllardır uygulanan 8.000,-TL’lik had, 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000,-TL’ye düşürülmüştür. Saygılar. [...]

Sirküler Tarihi:28.12.2015 Sirküler No: 2015/62   e-Arşiv Uygulamasına Geçişin Kapsamı Genişletilip,Bazı Mükelleflere Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi 1- Kapsamı Genişletilen e-Arşiv Uygulamasına Geçiş   Bilindiği üzere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere [...]