Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi:28.12.2015 Sirküler No: 2015/63   Dikkat! 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 7.000,-TL ve Üstündeki Tahsilat Ve Ödemeler Banka v.b. Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacaktır 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsikine ilişkin olarak yıllardır uygulanan 8.000,-TL’lik had, 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000,-TL’ye düşürülmüştür. Saygılar. [...]

Sirküler Tarihi:28.12.2015 Sirküler No: 2015/62   e-Arşiv Uygulamasına Geçişin Kapsamı Genişletilip,Bazı Mükelleflere Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirildi 1- Kapsamı Genişletilen e-Arşiv Uygulamasına Geçiş   Bilindiği üzere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere [...]

Sirküler Tarihi: 07.12.2015 Sirküler No: 2015/61     E-TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR 01 OCAK 2016 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURU YAPMAYI UNUTMAYINIZ Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 456 sıra no.lu Vergi Usul [...]

Sirküler Tarihi: 28.09.2015 Sirküler No: 2015/60     Önemli Hatırlatma Ağustos dönemi Katma Değer Vergisi,Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süresi bugün (28.09.2015 Pazartesi) saat 23:59′da sona ermektedir.   Ba-Bs Bildirim Formlarının verilme süreleri 05 Ekim 2015 tarihinde saat 23:59′da sona erecektir.   Konuya ilişkin VUK-79/ 2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine; ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 24.08.2015 Sirküler No: 2015/59       Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı 20.08.2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri günümüz koşullarına uygun [...]

Sirküler Tarihi: 11.08.2015 Sirküler No: 2015/58     Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Yayımlandı   08.08.2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Kolalı Gazozlar, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinden oluşan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye ilişkin olarak, daha önce yayımlanan ÖTV [...]

Sirküler Tarihi: 27.07.2015 Sirküler No: 2015/57     2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı   Yayınlanan 22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi – 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;   2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir. [...]

Sirküler Tarihi: 13.07.2015 Sirküler No: 2015/56     Nakit Sermaye Artırımları & Yeni Kuruluşlarda Nakit Sermaye Konulması İşlemlerinde Faiz İndirimi Teşviki 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne ilişkin detay bilgiye 2015/34 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir. Eklenen [...]

Sirküler Tarihi: 29.06.2015 Sirküler No: 2015/55     Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği   27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; milletlerarası antlaşma hükümleri çerçevesinde KDV’den istisna edilmiş olan transit petrol [...]

Sirküler Tarihi: 26.06.2015 Sirküler No: 2015/54     E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamı Genişletilip İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçilecek 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine [...]