Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 09.12.2014 Sirküler No: 2014/43 05 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29196 Maliye Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2) 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna [...]

Sirküler Tarihi: 13.11.2014 Sirküler No: 2014/42   12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar [...]

Sirküler Tarihi: 22.10.2014 Sirküler No: 2014/41 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16 Ekim 2014  tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 nolu Tebliğ ile Kasım 2014     tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir: Külçe metal teslimlerinde  KDV tevkifatı 7/10 yerine 5/10 olarak değiştirilmiştir.   Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, [...]

Sirküler Tarihi: 14.10.2014 Sirküler No: 2014/40 10 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin ilan edilen kıstasların uygulanmasına ilişkin açıklamaları içeren KGK kararı yayınlanmıştır. 10 Ekim 2014  CUMA             Resmî Gazete Sayı : 29141 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942-050.01.04-[01/30] Toplantı Tarihi: 18/9/2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve [...]

Sirküler Tarihi: 02.10.2014 Sirküler No: 2014/39 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 01.10.2014 DUYURU 5510-4/1a KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YAPILANDIRMA BAŞVURULARININ E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık  değişim  oranları  üzerinden  güncellenerek  hesaplanması  [...]

Sirküler Tarihi: 02.10.2014 Sirküler No: 2014/38   T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE ÖDENECEK TUTARLARININ GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.   Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında  [...]

Sirküler Tarihi: 30.09.2014 Sirküler No: 2014/37 . 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO : 1)   Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam   10/9/2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair [...]

Sirküler Tarihi: 01.10.2015 Sirküler No: 36 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)   Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam   6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer [...]

Sirküler Tarihi: 30.09.2014 Sirküler No: 2014/34 SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ 6552 sayılı yasa ile düzenlenen SGK borçlarının yapılandırılması hakkındaki 2014-26 sayılı SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.  

Sirküler Tarihi: 24.09.2014 Sirküler No: 2014/34   440 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların [...]