Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/3   46 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.   30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  46 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 441  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 (on virgül on bir)  [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/2   65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak [...]

Sirküler Tarihi: 05.01.2015 Sirküler No: 2015/1   2015 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.   30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 [...]

Sirküler Tarihi: 19.12.2014 Sirküler No: 2014/47 14 ARALIK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI % 11,75′DEN % 10,50′E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR TCMB’nın 14 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınladığı Tebliğ ile iskonto ve avans faiz oranlarını yeniden belirlemiştir. Vergi Usul Kanununa göre vergisel işlemlerde uygulanacak reeskont faiz oranı TCMB’nın belirlediği yıllık avans faiz oranı olup bu [...]

Sirküler Tarihi: 17.12.2014 Sirküler No: 2014/46   Gelir İdaresi Başkanlığının e-defter hakkındaki duyurusu ektedir. Saygılarımızla.       E-DEFTER UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU Kamuoyunda e-defter uygulamasına geçiş süresinin erteleneceği beklentilerine ilişkin olarak alınan duyumlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca edeftere [...]

Sirküler Tarihi: 17.12.2014 Sirküler No: 2014/45 YASAL DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI 2015 yılında tutulacak defterlerin açılış ve ara onayları ile 2014 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onayları hakkında aşağıda bazı açıklamalar yapılmış ve özet bilgileri içeren bir tablo eklenmiştir. TTK’nın 64 üncü maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına göre tacirler ve sermaye şirketleri tarafından [...]

Sirküler Tarihi: 12.12.2014 Sirküler No: 2014/44 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı 11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğde; 6552 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini uzatan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına ilişkin [...]

Sirküler Tarihi: 09.12.2014 Sirküler No: 2014/43 05 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29196 Maliye Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 2) 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna [...]

Sirküler Tarihi: 13.11.2014 Sirküler No: 2014/42   12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar [...]

Sirküler Tarihi: 22.10.2014 Sirküler No: 2014/41 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16 Ekim 2014  tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 nolu Tebliğ ile Kasım 2014     tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir: Külçe metal teslimlerinde  KDV tevkifatı 7/10 yerine 5/10 olarak değiştirilmiştir.   Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, [...]