Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2922 5.3018
Euro 5.9886 5.9994
Sterlin 6.8256 6.8612
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2014 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR   30 Aralık 2013  PAZARTESİ   Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile [...]

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı    : 87893753-010.06.01.[36-1 ] -129680 Tarih: 12/12/2013 Konu  : Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2013/1)   TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No: 2013/1) ………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 tarihli ve E. No:2012/107, K. No:2013/90 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü [...]

MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ 25 EKİM CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 91 Konusu: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması. Tarihi: 22/10/2013 Sayısı: GVK-91/2013-6/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması   1. Giriş 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler [...]

2013 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE KULLANILACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 30   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 21/10/2013 Sayısı : KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi – 21   İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde [...]

1 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN İADE TALEP DİLEKÇELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR   10 Ekim 2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 429 nolu VUK Genel Tebliğine göre; 1. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, GİB’nın internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 2. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak [...]

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31 EKİM 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR     31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA                Resmî Gazete Sayı : 28724 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5174 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 [...]

BA-BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 2 AĞUSTOS GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 66 Konusu : 31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 24 / 07 / 2013 Sayısı : VUK – 66 / 2013- [...]

VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA DUYURULMASI HAKKINDA VUK GENEL TEBLİĞİ 5 Temmuz 2013  CUMA         Resmî Gazete Sayı : 28698 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 428) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza [...]

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMELERİNİN TTK’NA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR   29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                                   [...]

FAALİYETLERİNDE SEYYAR  POS CİHAZI KULLANANLAR İLE YOL KENARINDA OTOPARK HİZMETİ VERENLERİN YAZAR KASA ÖZELLİKLİ POS CİHAZI KULLANMA MECBURİYETİ 1 EKİM 2013 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR     29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                         [...]