Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Yurtdışındaki Servetin Türkiye’ye Getirilmesine Olanak Sağlayan Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı 29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 28661 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6486 Kabul Tarihi: 21/5/2013 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncımaddesinin; birinci fıkrasının (c) [...]

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Mümkün Kılınmıştır (64 nolu VUK Sirküleri)   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 64 Konusu : Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Tarihi : 30/04/2013 Sayısı : VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Madde 281, Madde 285 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair [...]

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 Konusu : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 22/04/2013 1. Giriş 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. [...]

6455 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI       11 Nisan 2013  PERŞEMBE               Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi [...]

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27       09 Nisan 2013 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 09/04/2013 Sayısı : KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi – 19 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi [...]

425 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN 63 NOLU VUK SİRKÜLERİ Sirkülerde, 425 nolu VUK Genel Tebliğinde Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarını değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını tatbik edecekleri açıklamasındaki özelgelerin, 23 Temmuz 2010 tarihli 6009 sayılı Kanundan sonra oluşturulan komisyonların verdikleri özelgeler oldukları belirtilmiştir. [...]

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.   413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 yılı için İnternet Vergi Dairesi ekranında kullanıma açılmıştır.   Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve [...]

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ 15 NİSAN 2013, BA BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 3 NİSAN 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62   Konusu : 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri [...]

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE ŞUBAT 2013 KDV BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri / 88   Konusu : Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 24/03/2013 Sayısı : GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi [...]

KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/05] Toplantı Tarihi: 28/2/2013 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncümaddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekteki şekilde yayımlanmasına karar verilmiştir.   EK BAĞIMSIZ DENETİME [...]