Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2013 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE KULLANILACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 30   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 21/10/2013 Sayısı : KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi – 21   İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde [...]

1 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN İADE TALEP DİLEKÇELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR   10 Ekim 2013 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 429 nolu VUK Genel Tebliğine göre; 1. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, GİB’nın internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 2. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak [...]

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31 EKİM 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR     31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA                Resmî Gazete Sayı : 28724 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5174 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 [...]

BA-BS BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 2 AĞUSTOS GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 66 Konusu : 31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 24 / 07 / 2013 Sayısı : VUK – 66 / 2013- [...]

VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA DUYURULMASI HAKKINDA VUK GENEL TEBLİĞİ 5 Temmuz 2013  CUMA         Resmî Gazete Sayı : 28698 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 428) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza [...]

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMELERİNİN TTK’NA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR   29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                                   [...]

FAALİYETLERİNDE SEYYAR  POS CİHAZI KULLANANLAR İLE YOL KENARINDA OTOPARK HİZMETİ VERENLERİN YAZAR KASA ÖZELLİKLİ POS CİHAZI KULLANMA MECBURİYETİ 1 EKİM 2013 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR     29 Haziran 2013  CUMARTESİ                                                         [...]

Yurtdışındaki Servetin Türkiye’ye Getirilmesine Olanak Sağlayan Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı 29 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA  Resmî Gazete Sayı : 28661 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6486 Kabul Tarihi: 21/5/2013 MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncımaddesinin; birinci fıkrasının (c) [...]

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Mümkün Kılınmıştır (64 nolu VUK Sirküleri)   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 64 Konusu : Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Tarihi : 30/04/2013 Sayısı : VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Madde 281, Madde 285 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair [...]

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 Konusu : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 22/04/2013 1. Giriş 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. [...]