Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8598 5.8703
Euro 6.5706 6.5824
Sterlin 7.5675 7.6070
Güncelleme Tarihi: 24.04.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

6455 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI       11 Nisan 2013  PERŞEMBE               Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi [...]

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27       09 Nisan 2013 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 09/04/2013 Sayısı : KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi – 19 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi [...]

425 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN 63 NOLU VUK SİRKÜLERİ Sirkülerde, 425 nolu VUK Genel Tebliğinde Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarını değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını tatbik edecekleri açıklamasındaki özelgelerin, 23 Temmuz 2010 tarihli 6009 sayılı Kanundan sonra oluşturulan komisyonların verdikleri özelgeler oldukları belirtilmiştir. [...]

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.   413 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 yılı için İnternet Vergi Dairesi ekranında kullanıma açılmıştır.   Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve [...]

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ 15 NİSAN 2013, BA BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 3 NİSAN 2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62   Konusu : 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri [...]

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE ŞUBAT 2013 KDV BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri / 88   Konusu : Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 24/03/2013 Sayısı : GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi [...]

KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/05] Toplantı Tarihi: 28/2/2013 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncümaddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekteki şekilde yayımlanmasına karar verilmiştir.   EK BAĞIMSIZ DENETİME [...]

EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2013/1   2013 yılında, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri yapılacaktır. Söz konusu takdir işlemlerinin esasları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan  2013/1 sayılı iç genelge ile belirlenmiştir. Arsa ve arazilere ait [...]

2013/Ocak Dönemi Ba Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 4 Mart 2013 Saat 24:00’a Kadar Uzatılmıştır     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60   Konusu : 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 27/02/2013 Sayısı : VUK – 60 [...]

117 nolu KDV Genel Tebliğinde Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tevkifat uygulanacak külçeler arasına kurşun külçeler de eklenmiştir. Kurşun ürünlerinin tesliminde de tevkifat yapılacaktır. Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından imal edilen anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, [...]