Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

117 nolu KDV Genel Tebliğinde Kısmi Tevkifat Uygulamasına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır Tevkifat uygulanacak külçeler arasına kurşun külçeler de eklenmiştir. Kurşun ürünlerinin tesliminde de tevkifat yapılacaktır. Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından imal edilen anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, [...]

Kümes Hayvanı Etlerinin Toptan Teslimindeki KDV Oranı % 8 Oldu     24 Şubat 2013  PAZAR           Resmî Gazete Sayı : 28569 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4345 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/2/2013 tarihli ve 15187 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi [...]

424 nolu VUK Genel Tebliği İle Bazı Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır 21 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 nolu VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz tüketim bilgilerinin gönderilmesi ile ilgili 420 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde [...]

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4288 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/1/2013 tarihli ve 5825 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli [...]

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik     YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının [...]

58 nolu VUK Sirküleri/Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Edilen Mükellefler Hakkında 421 nolu VUK Genel Tebliği ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil edilmişlerdir. Bu [...]

59 nolu VUK Sirküleri/Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süreleri Uzatılmıştır   7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma [...]

86 nolu GVK Sirküleri/Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/86   Konusu : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 13 /02/2013 Sayısı : GVK-86/2013-1/Geçici Vergi Beyannamesi-4 İlgili Olduğu Maddeler [...]

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA 6385 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   19 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklikler yapan 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin önemli olan bazıları aşağıdaki gibidir: 1. Liseyi Bitiren Çocuklar 120 gün süreyle sağlık hizmetinden faydalanmaya devam edeceklerdir [...]

SGK 2013-8 nolu Genelgesi   19/01/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 6385 sayılı  Kanun ile; 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, 4/b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, Şubat 2013 sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferilerinin 31 Mayıs [...]