Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

283 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 283 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, bazı meslek kollarında uygulanacak esnaf muaflığı hakkında açıklamalar ile basit usulden gerçek usule veya gerçek usulden basit usule geçişin şartları hakkında açıklamalar yapılmıştır.   Tebliğde ayrıca, 6322 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile Gelir [...]

6322 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   15 haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun çok önemli düzenlemeler içermektedir.   Ø  Türkiye’deki bütün vergi dairelerinden herhangi bir vergi dairesine ait vergi borcu ödenebilecektir (AATUHK md 39) Ø  Ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, [...]

31 MAYIS 2012 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ 29 HAZİRAN 2012 GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR         T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 53   Konusu: 31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi: 28.05.2012 Sayısı : [...]

KDV’DE TEVKİFATLI İŞLEMLER     117 seri nolu KDV Genel Tebliği KDV Kanunundaki tevkifatlı işlemleri ve bundan iade ve mahsupları tek bir Tebliğde toplamıştır. Aşağıda Tebliğdeki konular özetlenmiş ve bazıları tablo haline getirilmiştir.         TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Tevkifat Oranı Tevkifatı Yapacak Olan Tevkifata Tabi Olan Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan [...]

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN 6 NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ       Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:   1.1.        Bölgedeki yönetici şirketler ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, kazançlarına ilişkin istisna 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.   1.2.        Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerine ilişkin istisna 31/12/2023 [...]

MUHTASAR BEYANNAMEDE YER ALACAK BİLGİLER (82 NOLU GVK SİRKÜLERİ)       Ø  Mayıs 2012 vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,   Ø  Ağustos 2012 vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan [...]

2012 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,05 OLMUŞTUR           T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23   Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 25/04/2012 Sayısı : KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi – 16 İlgili olduğu maddeler :Vergi [...]

KDV TEVKİFATI VE BU TEVKİFATTAN DOĞAN İADELERE İLİŞKİN 117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ           EK: 117 Nolu KDV Genel Tebliği

YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASINA KARAR VERİLEN SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN PROJELER KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR         04 Nisan 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28254 (Mükerrer)   KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN [...]

MAYIS AYI SONUNA KADAR YAPILACAK MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA     04 Nisan 2012   Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan   MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ NOTU   Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel [...]