Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

KDV TEVKİFATI VE BU TEVKİFATTAN DOĞAN İADELERE İLİŞKİN 117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ           EK: 117 Nolu KDV Genel Tebliği

YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASINA KARAR VERİLEN SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN PROJELER KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR         04 Nisan 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28254 (Mükerrer)   KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN [...]

MAYIS AYI SONUNA KADAR YAPILACAK MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA     04 Nisan 2012   Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan   MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ NOTU   Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel [...]

5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN İLLERDE YATIRIM YAPAN MÜKELLEFLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI HK       T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /81    Konusu :193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler  Tarihi : 26/03/2012  Sayısı : GVK-81 / 2012-3 / [...]

BAZI MALLARA İLİŞKİN KDV ORANLARI HAKKINDA   24 Mart 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28243   Karar Sayısı : 2012/2931   Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/2/2012 tarihli ve 17087 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar [...]

GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 29 MART 2012 MESAİ SAATİ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     Gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.   Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir.   Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin [...]

TECİL TERKİN UYGULAMASI HAKKINDA 17 NOLU ÖTV SİRKÜLERİ        T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/17   Konusu: ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Uygulaması Kapsamında Yapılacak İşlemler Tarihi: 19/3/2012 Sayısı: ÖTV-1/2012-2 İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu 8/1 ve 10/2 nci maddeler   1-Giriş:   Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında [...]

TAŞIMACILIK İSTİSNASINA İLİŞKİN 61 NOLU KDV SİRKÜLERİ İstisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan belgelerle tevsik edilebilecektir.   Uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesinin, taşıma faturası ile indirilecek ve yüklenilen KDV listesinin yanı sıra, taşıma [...]

41 NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ     28 Şubat 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28218   Maliye Bakanlığından:   BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41)   1. Giriş   Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında belediyelerce mükelleflerin beyanları dışında kimlik fotokopisi, kira [...]

GMSİ (KİRA GELİRİ) BEYANNAMELERİ GİB’NIN ÖNCEDEN HAZIRLADIĞI BEYANNAMELER İLE VERİLECEKTİR     2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükellefler bu iratlarına ilişkin beyannamelerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile vereceklerdir.   Sistemin amacı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetleri azaltmak ve vergiye [...]