Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6481 5.6582
Euro 6.5039 6.5156
Sterlin 7.3560 7.3944
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 13.11.2017 Sirküler No: 2017/51   HAFTALIK BÜLTEN Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) c 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.   Saygılarımızla  

Sirküler Tarihi: 18.06.2017 Sirküler No: 2017/50   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483 30 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30196 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği [...]

Sirküler Tarihi: 20.09.2017 Sirküler No: 2017/49     SERBEST BÖLGELERDE ÖDEMELERİN TÜRK LİRASI İLE YAPILMASI YÖNÜNDEKİ KARAR ESNETİLEREK DÖVİZLE YAPILABİLMESİNİN DE ÖNÜ AÇILMIŞTIR Resmi Gazetenin11.05.2017 tarih ve 30063 sayısı ile yayınlanan 2017/10051 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabilmesi mümkün kılınmış, bunun dışındaki tüm [...]

Sirküler Tarihi: 18.06.2017 Sirküler No: 2017/48 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 9,70 ‘dir. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 11/07/2017 Sayısı : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 İlgili olduğu maddeler [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/47 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanımı Zorunluluğu Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı Değerli Mükellefimiz; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/46 KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/45 Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Hk Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/44 Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılacak Ödemeler Hk   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/43   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı [...]