Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365                                                                                                                        7/6/2011   Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri   GENELGE 2011 -45   1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal [...]

25/5/2011 TARİHLİ VE 2011/1808 SAYILI KARARNAMENİN EKİ   KARAR    Tahsisler MADDE 1- (1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplandırması çerçevesinde; a)    I. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri [...]

Bilindiği üzere vergi levhasının iş yerine asılma zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine İnternet Vergi Dairesinden çıktı alınan levhanın iş yerinde bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızın yer aldığı 2011/62 sayılı sirkülerimiz 23.05.2011 tarihinde duyurulmuştur. Buna göre, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile [...]

Duyuru Sayı : 2011/62                                                                                               23.05.2011 2010 YILINA İLİŞKİN VERGİ LEVHALARINI ONAYLATMAK VE İŞYERİNE ASMAK MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR 27 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 408 nolu VUK Genel Tebliğinde vergi levhasına ilişkin aşağıda özetlediğimiz yeni düzenlemeler yapılmıştır. Mükellefler bundan sonra vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız [...]

 Duyuru Sayı : 2011/61                                                                                               23.05.2011   2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2011/7) 17 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27937 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2011/7) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı [...]

Duyuru Sayı : 2011/60                                                                                               17.05.2011     GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN KDV İADESİ TALEPLERİNDE İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLEN LİSTELERE İLİŞKİN DUYURUSU Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV iade taleplerinde gecikme yaşanmaması için internet vergi dairesinden gönderilen listelerle ilgili bir duyuru yayınlamıştır.     KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLMESİ GEREKEN LİSTELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU [...]

Duyuru Sayı : 2011/59                                                                                               16.05.2011   6111 SAYILI KANUN UYARINCA SGK’NUN ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İLE DİĞER USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ 2011-37 SAYILI SGK GENELGESİ Genelgeye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.  

Duyuru Sayı : 2011/58                                                                                               16.05.2011   TURİZM İŞLETMELERİNE AİT BİNALARA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN BELGELER VE SÜRELER HAKKINDA SİRKÜLER T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Emlak Vergisi Sirküleri/2  Konusu  : Turizm işletmelerine dâhi binalar için geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinin    uygulanmasında geçerli olan belgeler ve süreler.  Tarihi  : 12.5.2011  Sayısı  : EVK-2/2011-1  İlgili olduğu maddeler [...]

Duyuru Sayı : 2011/57                                                                                               11.05.2011   YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2011/1) 11 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27931 Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2011/1) MADDE 1- 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış [...]

Duyuru Sayı : 2011/56                                                                                               06.05.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2) YAYIMLANDI Bilindiği üzere 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Konu ile ilgili yayımlanan 2 nolu Tebliğde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan hususlar: [...]