Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Duyuru Sayı : 2011/55                                                                                               05.05.2011   408 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 03 Mayıs 2011 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) (TASLAK) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 142(1), 143(2), 146(3), 177(4)ve 272(5) Sıra No’lu [...]

 Duyuru Sayı : 2011/54                                                                                               04.05.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI(SERİ NO: 2) 30 Nisan 2011 Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 2) 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden [...]

Duyuru Sayı : 2011/53                                                                                               03.05.2011     KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI 30 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27920 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 25/8/1999 [...]

Duyuru Sayı : 2011/52                                                                                               28.04.2011   GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK     30 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27920 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 [...]

Duyuru Sayı : 2011/51                                                                                               03.05.2011   YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 5.4.2011 TARİH VE 2011/1597 SAYILI KARAR İLE BU KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 30.4.2011 TARİH VE 2011/1710 SAYILI KARAR 30 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27920 Karar Sayısı : 2011/1710 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; [...]

Duyuru Sayı : 2011/50                                                                                               28.04.2011   38 NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ        5838 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede; 28.2.2009 itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar [...]

Duyuru Sayı : 2011/49                                                                                               28.04.2011   6111 SAYILI TORBA YASADA BAŞVURU SÜRELERİ 31 MAYIS 2011 İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 30 HAZİRAN 2011 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 30 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç [...]

Duyuru Sayı : 2011/48                                                                                               28.04.2011     2011 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 2,34 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR 19 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,34 (yüzde iki virgül otuzdört) olarak tespit edilmiştir.

Duyuru Sayı : 2011/47                                                                                               27.04.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN (2011/4 SAYILI) İÇ GENELGESİ Genelgede istisna veya tecil-terkin kapsamında işlemleri bulunan mükellefler ile istisna veya tecil-terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle beyannamelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi bulunmayan mükelleflerde Katma Değer Vergisi artırımına ilişkin bazı ayrıntılar açıklanmıştır.     22 Nisan 2011 T.C. MALİYE [...]

Duyuru Sayı : 2011/46                                                                                               27.04.2011   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN (2011/3 SAYILI) İÇ GENELGESİ Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2011/3 sayılı İç Genelgede 6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin bazı ayrıntılar açıklanmıştır.   22 Nisan 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110-[3630-2]-39287 21/4/2011 Konu : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA [...]