Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2012 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI        26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28154 Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:40) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ 26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 43 nolu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinde, Veraset  ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan istisna tutarları ile vergi tarifesinin 2012 yılında uygulanacak tutarları yayımlanmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda, 1.1.2012 tarihinden itibaren [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR     26 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 280 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılmış bazı had ve tutarlar yer almaktadır. 1.   Konut Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkullerden Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna Tutarı [...]

2012 YILINDA UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLAR    26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 411 nolu VUK Genel Tebliğinde, 2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılmış bazı had ve tutarlar belirlenmiş olup Tebliğe ekli liste aşağıda yer almaktadır.  26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: [...]

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)     13 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28141 Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 1. Giriş 1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (1) 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (2) “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 [...]

BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR   27 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların KDV oranları 28 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: -Bulgurun toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 -Canlı kümes hayvanlarının toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 -Et ve [...]

2011 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 10,26 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR     17 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28115 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUN GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 410)   Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) [...]

KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞITLARA İLİŞKİN ÖTV BEYANNAMELERİ HAKKINDA 22 NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ       01 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28102 Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22)   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (1) ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. A) [...]

VERGİ DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

2011 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 7,33 OLARAK UYGULANACAKTIR       26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21  Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 26 / 10 /2011  Sayısı : KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi – 15  İlgili olduğu [...]