Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2922 5.3018
Euro 5.9886 5.9994
Sterlin 6.8256 6.8612
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

2011 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 7,33 OLARAK UYGULANACAKTIR       26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21  Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 26 / 10 /2011  Sayısı : KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi – 15  İlgili olduğu [...]

DERİ İMALATINDA KULLANILAN BAZI MALLARIN ÖTV KANUNU KAPSAMINDA TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI HK ÖTV SİRKÜLERİ       17 Ekim 2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14   Konusu : Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması Tarihi : 17/10/2011 Sayısı : ÖTV-1/2011-1 İlgili Olduğu Maddeler : ÖTV Kanunu 8/1 inci madde   1- Giriş:   Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, sanayi sicil belgesi sahibi [...]

MOTORLU TAŞITLAR, İÇKİ VE SİGARADA ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ. İTHALATTA KKDF KESİNTİ ORANI % 6 OLDU     13 Ekim 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motorlu taşıtlar, içki ve sigarada ÖTV oranları yeniden belirlenirken, ithalatta ödenen KKDF kesinti oranı % 6 olarak tespit edildi. 12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI KARARNAMENİN [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü                                                                                                                                     16/9/2011   Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-600                                                 Konu : 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular     GENELGE 2011 – 63   Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvuruların yeri ve şekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 [...]

BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ      14 Eylül 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28054 Karar Sayısı : 2011/2198 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/9/2011 tarihli [...]

GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ      27 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28038   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Dayanak [...]

2011 TEMMUZ DÖNEMİNE İLİŞKİN Ba ve Bs FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 7 EYLÜL 2011 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR     T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 50    Konusu 31.08.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Temmuz dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.  Tarihi 25/08/2011  Sayısı VUK -50 / 2011-8 / Form Ba ve [...]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)  (SERİ NO:5)       20 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28031   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5)   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi [...]

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ      18 Ağustos 2011 Tarihli Gazete Sayı: 28029  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:   AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA [...]

2011 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 5,65 OLARAK UYGULANACAKTIR      T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20    Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 01/08/2011  Sayısı : KVK-20/2011-2 / Yatırım İndirimi – 14  İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer [...]