Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 3.9362 3.9433
Euro 4.8335 4.8423
Sterlin 5.4905 5.5191
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer)     Maliye-Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:     EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56)     1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan [...]

Aşağıda tam metni görülen VUK Genel Tebliğindeki had ve miktarlar şirketimizin web sayfasındaki “Pratik Bilgiler” bölümünde topluca yer almaktadır.     29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer)     Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 402 )     213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin [...]

29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yer alan 278 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarların artırılan tutarları ile 2010 yılında elde edilen bazı menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.   1.2011 yılında konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerde istisna [...]

1.TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN SATIŞLARDA DÜZENLENEN ÖZEL FATURANIN ŞEKLİ DEĞİŞMİŞTİR 2.KÜLÇE ALTINDAN MAMUL ZİYNET EŞYALARI İLE SİKKE ALTIN TESLİMLERİNDE KDV MATRAHININ HESABI 3.2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLMEYECEK TUTAR 14.300 TL OLMUŞTUR R.G. Tarihi: 29.12.2010 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:114 Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından : HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 63) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun (1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun (1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 37 I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için [...]