Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü     Sayı :B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/424                                                                                                                01. 07.2011 Konu : 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden             yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi GENELGE 2011 – 56   Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/411                                                                                                                                29.06.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda              öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği GENELGE 2011 – 54 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık [...]

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;   – 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila [...]

29 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tevkifat oranları ile BSMV oranlarında bu tarihten geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.   Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;   i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, ii) Vadesi [...]

27 Haziran 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı     Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110[3630- ] Konu:   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/5)     ………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   ……………….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)   6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü      Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365                                                                                                                        7/6/2011   Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri   GENELGE 2011 -45   1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal [...]

25/5/2011 TARİHLİ VE 2011/1808 SAYILI KARARNAMENİN EKİ   KARAR    Tahsisler MADDE 1- (1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ekinde yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” gruplandırması çerçevesinde; a)    I. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri [...]

Bilindiği üzere vergi levhasının iş yerine asılma zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine İnternet Vergi Dairesinden çıktı alınan levhanın iş yerinde bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızın yer aldığı 2011/62 sayılı sirkülerimiz 23.05.2011 tarihinde duyurulmuştur. Buna göre, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile [...]

Duyuru Sayı : 2011/62                                                                                               23.05.2011 2010 YILINA İLİŞKİN VERGİ LEVHALARINI ONAYLATMAK VE İŞYERİNE ASMAK MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR 27 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 408 nolu VUK Genel Tebliğinde vergi levhasına ilişkin aşağıda özetlediğimiz yeni düzenlemeler yapılmıştır. Mükellefler bundan sonra vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız [...]

 Duyuru Sayı : 2011/61                                                                                               23.05.2011   2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2011/7) 17 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27937 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2011/7) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı [...]