Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından : HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 63) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun (1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun (1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 37 I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira [...]

30 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TCMB Tebliğine göre, 30.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir.     238 nolu VUK Genel Tebliğinde vergisel açıdan reeskont işlemlerine [...]

29.12.2010 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2010/1182 sayılı BKK’da; tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvil faizlerinden % 10 oranında yapılan stopajın oranı, vadeye göre “0” a kadar varan oranlara indirilmiş, yine yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen tahvillerden elde edilen bazı kazançlardaki BSMV oranlarında değişiklikler yapılmıştır B.K.K. No 2010/1182 Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 [...]

29.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 2009/15199 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2010/1166 SAYILI KARAR” da bölgeler itibariyle teşvik edilen yatırım konularında yapılan bazı değişikliklerin yanı sıra 15 milyon TL’nın üzerindeki iplik yatırımları ile 5 milyon TL’nın üzerindeki dokuma yatırımları teşvik kapsamına alınmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA [...]