Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

6111 sayılı Kanunun 2. Maddesinde kesinleşmiş alacaklar, 3. Maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları, 4. Maddesinde inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan muhtemel alacaklar, 5. Maddesinde pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar hakkında hükümler yer almaktadır.     Kanunun uygulamasına ilişki Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer almakta ve ekindeki formlar kullanılarak [...]

LİBYA’DA MEYDANA GELEN OLAYLARDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLER MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLECEKLERDİR     4 Mart 2011 tarihinde yayımlanan 45 nolu VUK sirkülerinde, Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden yararlanmak için durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine [...]

406 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER     406 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir:     Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin bilgileri 01.04.2011 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda göndereceklerdir. Turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan mükelleflerin, düzenledikleri turlarda kullanılan vasıtaların [...]

25 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27857 (2.Mükerrer)     Karar Sayısı : 2011/1435     Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 [...]

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 75 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, yıllık gelir vergisi beyannamesinde diğer gelir unsurlarıyla birlikte ücret gelirlerinin de beyan edilmesi halinde, gelir vergisinin ne şekilde hesaplanacağı açıklanmıştır.     Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre, tam mükellef gerçek kişilerin, tamamı tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden alınan ücretinin bulunması ve [...]

Bilindiği üzere 6111 sayılı yasa ile “af” niteliği taşıyan düzenlemelerin dışında birçok Kanunda değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, bazı vergi Kanunlarında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:     1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:     1.1. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır.     [...]

6111 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.     Kanundan yararlanabilmek için başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın yani 2011 yılı Nisan ayının sonu [...]

19 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27851 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 405)     213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.     I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (2) Genel Tebliğinin “V- ARACILIK [...]

Adnan YILDIRIM YMM     Yaklaşık 6 yıldır TBMM gündeminde bulunan ve komisyon görüşmeleri 2007 yılında tamamlanmış olan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 13 Ocak 2011 tarihinde 6102 sayı ile kabul edildi. Tasarının TBMM sürecinin uzunluğu nedeniyle, genel kurul görüşmelerinde tasarıda değişiklik öngören 100’e yakın önerge verildi. İktidarla [...]

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44     Konusu : 31.01.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2010/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 01/02/2011 Sayısı : VUK – 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs – 9 İlgili olduğu maddeler : 213 [...]