Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

29 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27830 Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 20     Özel tüketim vergisi (ÖTV) beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.     1. ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER     4760 sayılıÖzel Tüketim Vergisi Kanunu (1) ekindeki (III) sayılı listede yer alan [...]

Adnan YILDIRIM Yeminli Mali Müşavir     Son günlerde TBMM’de kabul edilen önemli yasa değişikliklerinden biri de 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikler olmuştur. Yapılan değişikliklere ilişkin Tasarı TBMM Genel Kurulunda 11.01.2011 tarih ve 6099 Sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.   Kanunla yapılan değişiklikler, genelde devletle vatandaş ve firmalar arasındaki iletişimde radikal değişiklikler yapılmaktadır. Kanunun en [...]

Adnan YILDIRIM Yeminli Mali Müşavir     Son günlerde yoğunlaşan TBMM mesaisiyle, özellikle iktidar ve muhalefetin bazı temel yasalarda gösterdiği birlikte uyumlu çalışmaların sonucu yıllardır yapılamayan önemli yasal değişiklikler kısa sürede gerçekleştirilebildi Bu süreçte, 22.4.1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanunumuz 8 yıllık bir komisyon çalışması sonrasında hazırlanan tasarı 22.01.2008 tarihinde TBBM’ye sevk edildi ve [...]

20 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27821 Maliye Bakanlığından:     VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 404)     Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2010 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit [...]

19 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 403 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi” ne ilişkin açıklamalar yapılmıştır.     Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi [...]

13 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 279 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2010/1182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.     13 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27814     Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: [...]

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağına göre; •Bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir, •Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Tebliğ taslağı ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. •Bildirimler gelir vergisi mükellefleri için gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde, kurumlar [...]

31.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre 1.1.2011-30.6.2011 tarihleri arasında 16 yaşını doldurmuş işçiler için aylık brüt 796,50 TL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için aylık brüt 679,50 TL olarak tespit edilmiştir.

31 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27802     Maliye Bakanlığından:     DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/2)     Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.     Bu Kanunun kapsamına giren veya [...]

29 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27800 (6. Mükerrer)     Maliye-Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:     EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56)     1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan [...]