Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

1.1 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE SGK TARAFINDAN YAYINLANAN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ EK: TEBLİĞ 2.VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN 398 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 02 Temmuz 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 398 nolu VUK Genel Tebliğinde, vergi borçlularının ilan edilmesi ile ilgili olarak; – 2010 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin [...]

23 Haziran 2010 tarihli 58 nolu KDV sirkülerinde, taşınmaz teslimlerinde KDV uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1.Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar 1.Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz (konut veya daire, işyeri, arsa, arazi) [...]

23 Haziran 2010 tarihli 57 nolu KDV sirkülerinde KDV Kanununun 30’ncu maddesinde yer alan “indirilemeyecek KDV” konusunda açıklamalar yapılmıştır. KDV Kanununun 30 uncu maddesinde; “Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez: a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen [...]

1.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2010/1) EK: Tebliğ 2.PASAPORT HARÇLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR: 20 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan ve 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları [...]

1.5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ EK: Tebliğ

1.HAK VE ALACAK HACZİ YAPILMIŞ BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ HAKKINDA 2010-59 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-59 sayılı SGK Genelgesi 2.FAZLAYA İLİŞKİN HACİZLER HAKKINDA 2010-60 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-60 sayılı SGK Genelgesi 3.İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ HAKKINDA 2010-66 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-66 sayılı SGK Genelgesi

1.İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA SGK TEBLİĞİ: EK: SGK Tebliği 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ: EK: SGK Tebliği 3.SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ: EK: SGK Yönetmeliği 4.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA [...]

1.İNŞAAT YAPI RUHSATININ MÜNHASIRAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ ADINA DÜZENLENMESİ HAKKINDA 56 NOLU KDV SİRKÜLERİ: 7 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 56 nolu KDV Sirkülerinde, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna ve indirimli oranda KDV [...]

12 nolu ÖTV Sirkülerinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalaryapılmıştır. EK: 12 nolu ÖTV Sirküleri 2.KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERİN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN 54 NOLU KDV [...]

Yayımlanma  Tarihi   :  26.04.2010   10.3.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve serbest bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, serbest bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları, faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları, serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını, özel [...]